Vad är iS! som politisk rörelse?

OK, här kommer en klurig gåta.

iS! är visst inget politiskt parti, men ändå en politisk rörelse som har vissa värderingar och som jobbar för att förändra demokratin och politikens innehåll. Hur hänger det ihop egentligen? Svaret på denna fråga ringar in ganska mycket om vad iS! är för mig. Jag ska försöka ge min bild av var man faktiskt skulle kunna placera iS! på fem olika politiska skalor.

De värderingar sju som bestämdes på årsmötet är:

Tack till konstnären och glasschords.com
Tack till konstnären och glasschords.com
 • Lyhördhet/lyssnande
  Att vi skapar ett lyssnande samhälle och använder oss av den störa gåvan vi har: att verkligen, verkligen lyssna till varandra.
 • Mod
  Jo, annars kommer vi inte lyckas. Vi måste lyfta fram det här värdet som ett politiskt värde. Samhället behöver mer mod.
 • Autenticitet
  Att vara äkta mot sig själv och andra. Det gör ens politiska samtal och tänkande så mycket bättre.
 • Integritet
  Att inte kompromissa med samvetet och ens känsla för vad som är förnuftigt. Att vara konsekvent.
 • Integrerande
  Att hela tiden sträva efter helhetsbilder, att inte måla ut några som ”de dumma”.
 • Samskapande
  Att inte försöka skapa något själv genom att pressa idéer på verkligheten, utan att möta verkligheten i andra människor och däri se vad som skapas.
 • Co-evolutionär
  Att se att mitt eget och andras tänkande och kännande är under utveckling och alltid beroende av andra för att komma vidare.

Är detta självklara saker? Är detta som ”företagsvärderingar” som alla företag har skaffat sig nuförtiden men som sanningen att säga få medarbetare kan på studs? NEJ! Det är uttryck för ett särskilt perspektiv och ett särskilt slags ny kultur som håller på att bildas i Sverige idag. Vad är då en politisk rörelse baserad på dessa värden? Gå in på andra politiska organisationer och partiers hemsidor och du finner ganska annorlunda värdeord. iS! är en ny politisk färg. Jag föreslår användandet av dessa fem politiska skalor för att man ska kunna se vad iS! är i förhållande till resten av samhället.

1. Helhetstänkande eller att försvara vissa grupper eller frågor?

En skala från det mest helhetstänkande till de som mest representerar vissa grupper eller intressen (som är mot vissa men för andra):

Initiativ Samutveckling (iS!)
Socialdemokraterna (S)
Centern, Folkpartiet (C, Fp)
Moderaterna (M)
Kristdemokraterna (Kd)
Vänsterpartiet (V)
Miljöpartiet (mp)
Sverigedemokraterna (Sd)
Feministiskt Initiativ (Fi!)
Piratpartiet (P)

iS är den mest helhetstänkande politiska rörelsen, minst enfråge eftersom det inte uppkommit i förhållande till en av de stora ekonomiska gruppernas intressen eller kring en särskild fråga. Till och med iS!:s egna frågor och ståndpunkter är ju ständigt ifrågasatta, ständigt under utveckling.

2. Kulturellt progressivt eller återhållande?

En skala som beskriver om man står för nyligen uppkomna värderingar eller om man försvarar värden som funnits i längre tid och som vill bevara mer av samhällets sätt att fungera. Det är inte detsamma som att vara ”radikal” eller ”konservativ”, utan snarare ett mått på hur komplex ideologi man har.

Initiativ Samutveckling (iS!)
Feministiskt Initiativ (Fi!)
Piratpartiet (P)
Miljöpartiet (mp)
Vänsterpartiet (V)
Socialdemokraterna (S)
Centern, Folkpartiet (C, Fp)
Moderaterna (M)
Kristdemokraterna (Kd)
Sverigedemokraterna (Sd)

iS! är alltså mycket kulturellt progressivt, vill förändra hela samhället från grunden, dock utan att ha en särskild idé eller ett särskilt intresse för ögonen.

3. Går att placera på höger-vänster eller är man både-och?

Höger-vänsterskalan har fortfarande stor betydelse även om vi inte längre har samma tydliga klassuppdelning som under 1900-talet. Det är inget fel med att placera sig på den skalan om man har åsikter och idéer om vad som är lämpligast. Här kommer en lista från de mest placerbara till dem som arbetar på andra skalor:

Vänsterpartiet (V)
Moderaterna (M)
Centern, Folkpartiet (C, Fp)
Socialdemokraterna (S)
Kristdemokraterna (Kd)
Feministiskt Initiativ (Fi!)
Miljöpartiet (mp)
Sverigedemokraterna (Sd)
Piratpartiet (P)
Initiativ Samutveckling (iS!)

iS! är alltså den minst placerbara rörelsen. Det är för att man tror att både höger och vänster i sig själva är bra, men att de behöver varandra för att kompletteras och utvecklas.

4. ”Mjuka” eller ”hårda” värden?

Har man ett mer existentiellt fokus, på inre värden eller är man mer orienterad mot den materiella världen?

Initiativ Samutveckling (iS!)
Kristdemokraterna (Kd)
Sverigedemokraterna (Sd)
Miljöpartiet (mp)
Feministiskt Initiativ (Fi!)
Socialdemokraterna (S)
Vänsterpartiet (V)
Piratpartiet (P)
Moderaterna (M)
Centern, Folkpartiet (C, Fp)

iS utgår ifrån att de inre värdena inte bara är ”en samhällsfråga” utan att alla de ”praktiska frågorna” faktiskt har inre dimensioner som alltför ofta förutses.

5. Utopi eller realism?

Jobbar man för att i grunden omstöpa samhället på lång sikt eller är man orienterad mot att praktiskt klara vardagen?

Initiativ Samutveckling (iS!)
Vänsterpartiet (V)
Feministiskt Initiativ (Fi!)
Miljöpartiet (mp)
Piratpartiet (P)
Sverigedemokraterna (Sd)
Socialdemokraterna (S)
Kristdemokraterna (Kd)
Moderaterna (M)
Centern, Folkpartiet (C, Fp)

Eftersom iS! ju jobbar med att påverka alla de andra partierna i längden, kan man mycket väl vara vänner med dem och ha stor tilltro till deras förmåga att sköta praktiska frågor och ta hänsyn till verklighetens krav. Det som man för in är just förmågan att föra ett bättre samtal med en vacker, djup horisont i sikte.

Ett personligt svar på vad iS är, som är teoretiskt. iS är de många nyansernas och dimensionernas politik – och därför är jag Samutvecklare med stort S.

 

Dagens låt: Everloving, av Moby

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *