Dags för kommunikation?

Bakgrund

Vi lever, mitt i välståndet, i en mycket svår tid. För många av oss i Sverige, som sneglat länge både på England och USA som förebilder, råder en viss vilsenhet. Varken Brexit eller exit Trump lämnar en god eftersmak. Vad händer härnäst? Och vad händer med pandemin och klimatet?
 
Det går nog inte att vaccinera oss mot rädsla. Eller mot ett förlorat fotfäste. Komplexa problem har sällan enkla lösningar.
 
Lika lite som att Moderater eller Socialdemokrater har lösningen, så har Republikaner eller Demokrater det i USA. Varken polarisering eller debatt förmår att lösa komplexa och föränderliga problem. Vi behöver alla sluta att se meningsmotståndare som fiender. Vi är alla människor med lika värde och rätten till olika perspektiv.
 
Rädsla bidrar till tunnelseende och att försvara sig genom att attackera ”sina fiender”. Tillit bidrar till vidsynthet som får oss att börja lyssna igen, att se igen och att känna igen.
 
Känslomässighet däremot, som triggas av andras perspektiv, är destruktivt både inom familjen och samhället. Gamla känslor, som inte har att göra med det som faktiskt händer, skapar överdrivna reaktioner. Som när droppen får den redan fulla bägaren att rinna över. Politisk debatt bygger på att vinna över andra, milt uttryckt.
 
Debatt, som betyder att ’slå isär’, drivs av min känslomässighet och att kämpa för att vinna över andra.
 
Dialog, som betyder ’genom mening’, drivs av en gemensam känsla och att lära sig för att utvecklas.
 
Ordet kommunikation, som betyder ’göra gemensam’, har förvanskats genom åren. Från envägskommunikation och information, via marknadsföring till ”fake news”.
 
Så låt oss skapa rum för att återskapa känslan av något gemensamt!
 

initiativ Samutveckling!

Genom att skapa lite lugn och ro i en annars smått kaotiskt tillvaro, kan vi bli mer intelligenta tillsammans. Vi behöver fler mellanrum i vardagen. Platser och tillfällen för reflektion och att bara vara en stund.
 
Samtalscafé är en idé som bygger på att tänka tillsammans. Men egentligen handlar det inte om att ’tänka’. För kognitivt tänkande vilar på vår magkänsla. Tankar är inte mätbara. Men det är vår känslor. Våra tankar kommer ur denna inre, biologiska rymd där hjärtat sänder fler signaler till hjärnan, än tvärtom.
 
När vi ”tänker” i ett samtal så blir vi otajmade och kvar i vårat eget perspektiv. Vi lyssnar inte på andras. Prova att spela golf, padel eller fotboll och tänka samtidigt. Den som gör det missar tillslaget och precisionen.
 
Istället för att reagera på vad ”andra triggar hos mig”, så handlar därför ett Samtalscafé om att lyssna. Ja, att lyssna på andra. Men lika mycket till mig själv. Våra dialogvärdar håller kvaliteten i samtalet genom att inkludera alla och stötta lyssnandet.
 
initiativ Samutveckling! fungerar som katalysator för mänsklig utveckling i organisation och samhälle. Detta genom att erbjuda något unikt i samhället – ett rum för kommunikation.
 

Samtalscafé!

För att skapa mening för människor med helt olika perspektiv, behövs en bärande struktur där de många:
• ser och utgår från alla människors potential och inre drivkrafter.
• bidrar till att förlösa denna potential hos individer, grupper och sociala system.
• utgår från det som förenar oss och skapar hållbara resultat
• erbjuder alternativ till ensamhet, utifrån ”jag, mig och mitt”, både i privat- och samhällsliv
• bidrar till ökad medvetenhet baserad på att vara närvarande och utveckla gemensamma perspektiv
• på så sätt stimulerar den kollektiva intelligensen som bidrar till mer hållbara beslut.
 
 

Mellanrum för kreativitet och ett samarbete framåt

• Samtalscafé! hålls regelbundet på flera platser i Stockholm – bibliotek, hotellobbys, Järvaveckan
• Samtalsgården uppstår varje år under Almedalsveckan med tusen aktiva deltagare varje år – hybridmöten under pandemi
• Samtalslabb finns i Stockholm för de som vill utvecklas som Dialogvärdar

world-cafe3

I ett lyssnande samhälle lär vi oss mer och samarbetar bättre.

Något om vår verksamhet:

• Almedalsveckan – sedan 2013 har vi haft cirka 240 dialoger om 90 minuter med över 5 000 aktiva deltagare på Samtalsgården, centralt i Visby

• Samtalscafé! sedan 2013 i Göteborg, Malmö, Lund, Söderköping, Uppsala och Stockholm – cirka 300 samtal med mellan 5 – 40 aktiva medborgare

• Samtalscafé Digital sedan 2020 med hundratals deltagare

• Järvaveckan sedan 2018 – tolv dialoger med över 300 aktiva deltagare

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *