Ett café för livet

Individualism maxar varje persons talang. Men som egoist förstör individualisten mer än vad hen skapar. Få individer äger idag väldigt mycket i världen – men utan att visa ett ledarskap i nivå med sitt (ekonomiska) inflytande.

Den som ensidigt fokuserar på sin egen framgång bidrar till ett narcissistiskt samhälle – jag, mig och mitt. När jaget handlar om prestation, utan karaktär, förloras det som håller ihop samhället. Inte bara som helhet, utan även för individen i form av förlorad meningsfullhet. För vad är syftet egentligen? Att konsumera?

Bara den som integrerar sin framgång med att bygga något för samhället, bidrar till något hållbart. Både för sig själv, sin familj och för helheten.

24ansiktenLITEN
Mångfald utan ett gemensamt syfte splittrar. China Town finns som ett framgångsrikt exempel i många av världens största städer. I Stockholm finns den exkluderade stadsdelen Järva med 140 nationaliteter med olika grad av inkludering i det svenska samhället.

Politik betyder statskonst. Men betyder oftast makt och positionering för sin egen skull. Mer av karriär byggd på retorik, än på en passion att tjäna samhället. Förmågan att skapa samverkan och förnuftiga beslut drunknar i ideologi och debatt.

Samtidigt ökar misstron till politiker i samhället. Populism är nog mer byggd på misstro och likgiltighet från väljarnas sida, än på rasism och främlingsfientlighet

Vad längtar du till?

Trots vårt materiella välstånd saknar många såväl lycka, som meningsfullhet, hälsa, gemenskap, fred, närvaro, och kärlek i sina liv. Populism är en väg att gå. Att ta ett större personligt ansvar är en annan väg. Som att exempelvis engagera sig för att utveckla demokratin.

Goda samtal bygger tillit och öppenhet. De skapar personlig utveckling, och ibland något av mötets magi. Alla som någon gång blivit sedd och lyssnad till vet vad det innebär.

world-cafe3
Goda samtal utvecklar samhället genom individens möten med andra!

Få har dock ett sådant utbyte med sina grannar, eller med sina arbetskamrater och sin släkt. En del vill inte ha en så nära kontakt. Finessen med en mötesplats är att de som söker sig dit – vill mötas. Du och jag behöver kanske en mötesplats. Avslappnat som ett café. Vi kallar det iScafé!

Syftet med initiativ Samutveckling! är att bidra som katalysator till det lyssnande samhället.

• Almedalsveckan sedan 2013 – cirka 200 dialoger med 4 400 aktiva deltagare

• Järvaveckan sedan 2018 – åtta dialoger med 143 aktiva deltagare

• iScafé! i Göteborg, Malmö, Lund, Söderköping, Uppsala och Stockholm – cirka 300 samtal med 5 – 40 aktiva medborgare

 

Sedan 1995 har vi arrangerat öppna dialoger i näringslivet och i den offentliga sektorn med grupper om 20 – 500 personer. Nu står politiska partier och Riksdagen på tur!

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *