Social medvetenhet

Individualism maxar varje persons talang. Det fungerar, på individplan, i medel- och överklassen såtillvida att pengar tjänas och kan läggas på konsumtion och status. Men vi börjar få en liten, global, elit som saknar fotfäste. Väldigt få äger väldigt mycket – utan att därför nödvändigtvis visa ett fungerande ledarskap i nivå med sitt inflytande.

Den som ensidigt fokuserar på sin egen framgång bidrar till ett narcissistiskt samhälle – jag, mig och mitt. När jaget handlar om prestation, utan karaktär, förloras kittet i samhället. Inte bara som helhet, utan även för individen i form av förlorad meningsfullhet. För vad är syftet egentligen? Att konsumera?

Den som integrerar sin framgång med att bygga något i/för samhället bidrar däremot till något hållbart. Både för sig själv och för helheten.

24ansiktenLITEN
Mångfald utan ett gemensamt syfte splittrar. China Town finns i många av världens största städer. I Stockholm finns stadsdelen i Järva med 140 nationaliteter och nära nog lika många grupperingar.

Att vara smart i skolan och i arbetslivet är väl bra. Men utan ett socialt medvetande blir det ett tomt liv. Och det affärsmannen producerar bygger då inte heller samhället. Konsumtion blir en klen tröst i längden, en slags flykt som riskerar hela planeten när naturkapitalet missbrukas.

Bättre då att vara medveten om att vi alla lever tillsammans och är beroende av varandra på olika sätt. Samhället har investerat i vår utbildning och utveckling. Vi kunde betala tillbaka genom att skapa olika sammanhang för utbildning, arbete, lek, fritid och annan utveckling.

Vad längtar du till?

Trots vårt materiella välstånd saknar många såväl lycka, som meningsfullhet, hälsa, gemenskap, fred, närvaro, och kärlek i sina liv.

Goda samtal bygger tillit och öppenhet. De skapar personlig utveckling, och ibland något av mötets magi. Alla som någon gång blivit sedd och lyssnad till vet vad det innebär.

world-cafe3
Goda samtal utvecklar samhället genom individens möten med andra!

Få har dock ett sådant utbyte med sina grannar, eller med sina arbetskamrater och sin släkt. En del vill inte ha en så nära kontakt. Finessen med en mötesplats är att de som söker sig dit – vill mötas. Du och jag behöver kanske en mötesplats. Avslappnat som ett café. Vi kallar det iScafé!

Syftet med Initiativ Samutveckling är att bidra till det lyssnande samhället. Social hållbarhet sammanvävd med ekologi och ekonomi.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *