Tydliga mål motverkar syftet

Framgångsrika grupper kännetecknas av att de har komplexa bilder av sitt uppdrag och av att deltagarna nätverkar och visar omsorg om varandra. I en avhandling om Kollektiv förmåga har Philip Runsten vid Handelshögskolan i Stockholm studerat vad som gör kunskapsintensiva arbetsgrupper effektiva. När arbetsgrupper formas läggs stor möda på att identifiera och involvera rätt deltagare med rätt kompetenser. Därefter utgår man i regel från att förutsättningar för framgång har skapats. Detta är dock långt ifrån säkert.
Forskning visar istället att arbetsgrupper vanligen presterar långt under sin potential. Att gruppen har tydliga och gemensamma mål anses ofta vara avgörande för framgång men så är inte fallet. Forskning visar att koordinationsproblem och social dynamik gör att grupper vanligen presterar långt under sin potential. Även när människor är motiverade och villiga att dela med sig av sin kompetens är det inte säkert att så sker på grund av rena kommunikationssvårigheter.
Philip Runsten, Handelshögskolan i Stockholm
Philip Runsten, Handelshögskolan i Stockholm

− En standardlösning som ofta lyfts fram, säger Philip Runsten, är att grupper måste ha tydliga mål. Detta ses i sin tur ofta som ledarens viktigaste uppgift. Om ledaren lyckas kommunicera gemensamma och tydliga mål kommer gruppen att dra åt samma håll och villigt bidra med sin kunskap. I avhandlingen ifrågasätts om det ens är möjligt eller önskvärt att skapa ett entydigt mål, och om det enbart är ledarens ansvar att ta fram ett sådant, säger Philip Runsten.

Idén om ett entydigt mål och att en ledare har kontroll över detta är problematisk.

− Framgångsrika grupper visar sig istället undvika entydiga mål. De förhåller sig till en mängd olika syften, mål och aspekter av uppgiften samtidigt. Det leder till ständigt pågående diskussioner om avvägningar, motsättningar och paradoxer. Detta kan tyckas motsägelsefullt, men effekten blir att bilden av gruppen och uppgiften hålls levande, något som alla förhåller sig till men också något som ständigt utvecklas, säger Philip Runsten.

Det är problematiskt att anta att ledare har den nödvändiga överblicken och kunskapen för att sätta gruppens mål och arbetssätt. I de framgångsrika grupperna ses detta istället som en gemensam uppgift. Detta har en stor fördel, eftersom allas unika kompetens i högre grad blir involverad. Utmaningen blir den koordination och kommunikation detta kräver.

Se där, forskning som stödjer iS! förhållningssätt!

Avhandlingen kan läsas i sin helhet här: ”Kollektiv förmåga. En avhandling om grupper och kunskapsintegration.” eller beställas i bokform från Handelshögskolan i Stockholm på EFI.publications@hhs.se.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

One thought on “Tydliga mål motverkar syftet

Lämna ett svar till Marina Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *