Ska vi lära oss hur vi tillsammans bemöter utmaningarna i vår tid?

I år fyller FN 75 år. Det firas genom en global dialog kring vår gemensamma framtid. Dialogen startades i januari av António Guterres, FNs Generalsekreterare.

Dramatiska och komplexa förändringar pågår samtidigt. Klimat- och flyktingkris, Coronavirus, uppsägningar och finansiell kris. Genom hela 2020 driver FN programmet UN75 för att uppmana människor att engagera sig i ett globalt samarbete för en bättre värld år 2045 – när FN fyller 100 år.

I denna oroliga tid ställer UN75 tre stora frågor:

  1. Vilken slags framtid vill vi bidra till?
  2. Är vi på väg åt det hållet?
  3. Vad krävs för att överbrygga gapet mellan vad vi vill och vad vi fruktar?

Alla, enigt UN75, kan bidra i samtalet på olika sätt. Initiativ Samutveckling, ideell förening, har en utvecklad form inom vilken 10 000 personer redan deltagit sedan 2012 – Samtalscafé!

Varje samtal är en möjlighet att uppmuntra individen till att göra saker i sin egen vardag. Handlingar som inspirerats av vad de hört och lärt i samtalen.

Såväl mer formella som informella samtal kan utveckla insikter och trovärdighet som kan användas i både myndigheter och organisationer. Innovationer kan inspirera nya program, investeringar, partnerskap, kampanjer osv.

I år, 2020, firar FN 75 år. Målet för de globala samtalen är satt till hundraårsjubileet år 2045.

UN75 för 2020 är tänkt att vara ett år av lyssnande och lärande. Alla som vill bidra är välkomna att följa tre steg:

1. Samla människor i global dialog. Starta lokalt och låt nätverket växa.

• Vilken är vår berättelse?

• Varför samtalar vi?

• Vad är värdet av att delta?

• Vilken betydelse kan de få?

• Vad kan jag och du göra konkret?

2. Förstärk samtalets röst i öppna kanaler

• UN75 är det största samtalet någonsin i världen

• Sprid det till skolor, företag och organisationer

• När människor skapar bilder av framtiden tillsammans uppstår en kollektiv handling.

3. Inspirera till uthållig handling – ge feedback, dela och stöd lösningar. UN75 ska:

• ge information till samhällsdialogen

• inkluderas i nationella och internationella beslut

• inspirera till ett bredare engagemang i civilsamhället

• fördjupa det globala samarbetet

Varmt välkommen in i samtalet!

Här ser du några av vårens Samtalscaféer! https://www.facebook.com/pg/folkbildning2.0/events/?ref=page_internal

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel. Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Inlägget arkiveras 12:29pm Saturday March 13th, 2021

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *