Läkande rum i samhälle och företag

När en medborgare eller en medarbetare tappar sin koppling till helheten, så tappar hen både riktning och mening. Få människor i organisationer är, enligt forskning, starkt motiverade att bidra till idén för verksamheten. Det gäller i allt större omfattning även i samhället. Likgiltighet, aggression eller enkla lösningar tar över, med ”starka” ledare i spetsen. Populism brukar det kallas.

Hur fungerar en myrstack? Det är som att varje myra vet sin uppgift för att bidra till helheten. På samma sätt som våra biologiska celler gör sitt jobb för hela kroppen.

Självorganisation får myrsamhället att fungera. Precis som vår kropp och vårt samhälle.
Självorganisation får såväl myrsamhälle som kropp att fungera.

Det läkande rummets signum

Det goda samtalets bygger på vår medfödda respons att hjälpa till. Den talangen kan vara väl dold hos många, men den finns där i våra inre rum. Hatet och ”de stora klyftorna” är oftast mentala, sociala konstruktioner.

Evolutionen bygger på naturens, inklusive människans, samarbete. Det slog redan Charles Darwin fast och det har bekräftats bl a genom DNA-forskningen kring människans utveckling.

Det läkande rummet handlar därför om att samarbeta mer än att konkurrera mellan olika särintressen. Detta gäller såväl i näringslivet, som i Riksdag och den offentliga sektorn. Civilsamhället bygger fundamentet för demokratin. Utan denna grund av tillit så har vi ingen fungerande demokrati, nationell ledning, media eller samhälle. iS! tränar civilsamhället i det goda samtalet för att skapa läkande rum.

Grunden för det hela är principerna för självorganisering som Sociocracy 3.0 och agila arbetsformer. Vi har sedan 1995 coachat företag i konsten att effektivisera verksamhet och beslutsfattande genom tillit och samtycke.

Ett samtal under iS! årskonferens, 2013
Ett samtal under iS! årskonferens, 2013

Syftet med initiativ Samutveckling! är att bidra som ett läkande rum till det lyssnande samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *