Ny organisationskultur

iS! utvecklar samhällets organisation.

Hur fungerar en myrstack? Det är som att varje myra vet sin uppgift för att bidra till helheten. På samma sätt som våra biologiska celler gör sitt jobb för hela kroppen.

Men när medborgare tappar orienteringen, kopplingen till helheten, så börjar vi bryta ned både oss själva och samhället. Likgiltighet, aggression eller enkla lösningar tar över, med ”starka” ledare i spetsen.

Självorganisation får myrsamhället att fungera. Precis som vår kropp och vårt samhälle.
Självorganisation får myrsamhället att fungera. Precis som vår kropp och vårt samhälle.

iS! syftar till att samutveckla sig fram till lösningar på de komplexa problem vi står mitt uppe i. ”Vi-och-dom” är sammanfattningen av vårt dilemma när stora problem blir allt mer uppenbara i samhällena. När det blir för svårt gäller det att hitta syndabockarna, de vi kan skylla på. Så här blir det i ”rädda” organisationer, som i skolan, på arbetet och i delar av samhället.

Det goda samtalets väg bygger på vår medfödda respons att hjälpa till. Den talangen kan vara väl dold hos många, men den finns där i våra inre rum. Hatet och ”de stora klyftorna” är oftast mentala konstruktioner

Evolutionen bygger på naturens, inklusive människans, samarbete. Det slog redan Charles Darwin fast och det har bekräftats bl a genom DNA-forskningen kring människans utveckling.

iS! idé är därför att samarbeta mer än att konkurrera mellan olika särintressen. Detta gäller såväl i näringslivet, som i Riksdag och den offentliga sektorn. Civilsamhället bygger fundamentet för demokratin. Utan denna grund av tillit så har vi ingen fungerande demokrati, nationell ledning, media eller samhälle. iS! tränar detta civilsamhälle med det goda samtalet.

Ett samtal under iS! årskonferens, 2013
Ett samtal under iS! årskonferens, 2013

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Spamskydd *