Samhälle 3.0

”Bättre med lite skit i hörnen, än ett rent helvete”

I de första samhällena, när civilisationen började ta fart, trodde vi på diverse gudar. Tor och Oden, eller olika gudar inom hinduism, islam, judendom eller kristendom. Förmodligen samma gud alltihop, men trodde det gjorde vi.

Maktmissbruk inom alla religioner har hållit både utveckling och människor tillbaka. Inte konstigt att Upplysningen ledde till en reaktion. Nu är det vetenskap, rationalitet och förnuft som gäller för den materiella tillväxten.

Nu är vi sekulariserade i Sverige, tror vi. Vi tror att vi inte är andliga, utan att vi följer Adam Smith’s idé om kapitalismen som en maskin som organiserar det privata egenintresset mot ökat välstånd. Statsvetenskapen utgår dessutom från att vi alla vill maximera vårt maktbegär.

Utan respekt för att det finns något bortom materien, såväl inom oss själva som i naturen och allt, så ökar vår materiella konsumtion i västlandet. Detta trots att vetenskap som visar exempelvis på farliga klimateffekter. Är vi verkligen rationella, eller är vi bara rädda?

Samhälle 1.0 maktmissbrukades av religionens företrädare. Det tog ett slut i stora delar av västvärlden. Evolutionsteorin fick idén om guds skapande att vika på foten. Men fundamentalism och religion som maktmedel fortsätter på ett obehagligt sätt i exempelvis USA och Mellanöstern.

Charles Darwin skrev på 50 ställen, i "Om arternas uppkomst", om naturens samarbete som förutsättning för evolutionen. På två ställen skrev han om "survival of the fittest" och på 95 stället skrev han om naturens kärlek.
Charles Darwin skrev, i sitt verk ”Om arternas uppkomst”, på 50 ställen om naturens samarbete som förutsättning för evolutionen. På två ställen skrev han om ”survival of the fittest” och på 95 ställen skrev han om naturens kärlek.

Samhälle 2.0 maktmissbrukas idag av de som av kortsiktigt egenintresse fortsätter den inslagna vägen mot ökat materiellt välstånd. Trots att vi inte verkar bli lyckligare av det, trots att vi sågar av den gren vi sitter på. Naturen, miljön och våra förutsättningar för ett liv på jorden. Det är såväl politiker, som forskare och media. Det är näringslivet och alla konsumenter som bara fortsätter shoppa – ”more of the same”.

Både samhälle 1.0 och 2.0 bygger på samma, olyckliga faktum. Det att människans jag och ego är det centrala. Denna del av oss drivs av rädsla. Därför hamstrar rika personer och blir räddare för varje ny ägodel. Därför konsumerar de breda skarorna. ”Det är roligt att shoppa”, för då upplever jag kortsiktig lycka och trygghet i mina val.

Men det är en myt att människan är egoistisk. Den rädda människan är det förvisso. Men inte människans natur. Titta på små barn, hur de spontant hjälper till. Upptäck din egen respons på om någon snällt frågar efter vägen och du kan hjälpa till. Inse att den stora glädjen infaller när vi delar med oss av upplevelser, tjänster eller saker. Vi är mer altruistiska än vad jaget vill erkänna. Det finns forskning på det!

Jag vill gärna tacka Donald Trump för att han, steg för steg, kommer att väcka oss till att inse detta fullt ut. Det moraliska perspektivet vinner alltid över det ekonomiska, till slut. Men vi är fostrade in i manipulerande belöningar, och behöver en djupare kontakt med vår insida för att vakna upp.

Genom att utgå från att vi är själviska stärker vi egoismen. Genom att istället utgå från att bygga vårt samhälle på människans naturliga lust att göra gott, så får vi samhälle 3.0.

Jaget, vår personlighet, har en naturlig bas som kan kallas självet. När vi har flyt, saker och ting fungerar väl – så går det av sig självt. Självet vilar i naturens tillit och bidrar till långsiktighet och hållbarhet. Ofta genom samarbete.

Låt oss samarbeta mer och bidra än mer aktivt till samhälle 3.0!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *