När jag känner mig maktlös

Som vit man uppvuxen i välfärdens Sverige börjar jag nu se mina förmåner hotas. Min självklara status håller på att gå förlorad. Visserligen gjorde jag inget speciellt för att förtjäna […]