Hälsa och välbefinnande

De globala målen, Agenda 2030, gäller alla människor i alla åldrar. Även oss i Sverige och Norden. När det gäller mål 3 – Hälsa och välbefinnande – så fokuseras skrivningen […]