Ojämlik stress

Varför är kvinnorna i Sverige mer stressade än männen redan innan barnen kommer in i bilden?

Ja, varför?

Unga kvinnor levererar bättre än de unga männen i skolan. Men sedan blir det ingen hävstång på detta. Männen får jobben med högre lön (34 000 mot 29 000 kr i snitt per månad). Kvinnorna tar jobb de inte har utbildning till. De har högre utbildning än män i relation till deras yrken.

Kvinnor jobbar helt enkelt under sin potential. Männen, däremot, får använda all möjlig kreativitet för att matcha jobb de formellt inte riktigt bottnar i. Kreativitet är välgörande för kropp och själ, att inte få utlopp för sin förmåga är nedbrytande.

Utgångsläget är ju att vita män dominerar på arbetsplatserna i Sverige. De fortsätter gärna att rekrytera det de känner igen och är trygga med. Attityden är att män är mer kompetenta för jobbet. Om det inte är ett vårdande jobb förstås.

Tryggast så?
Tryggast så?

Den ökande psykiska ohälsan bland kvinnor som ännu inte bildat familj handlar sannolikt om att kvinnan vet med sig att hennes kompetens inte riktigt tas till vara. Samtidigt hägrar drömmen om att få barn och vara med dem.

Så länge kvinnan tar ett oproportioneligt stort ansvar för familjebildningen, så kan männen fortsätta satsa på sin karriär. Och ojämlikheten består. Kvinnans pension i Sverige är 67 procent av mannens. Var finns helhetsperspektivet i relationen?

När kvinnan känner sin kompetens vara nedvärderad, så införlivas motsvarande värderingar i hennes självbild, omedvetet. Och motsatsen gäller också: kvinnor som får utlopp för sin förmåga och potential har en stabil psykisk hälsa. Fler kvinnor i utmanade jobb skulle främja innovationerna i samhället och bidra till välbefinnande och hälsa för alla!

Kanske är det männen som behöver börja genom att bli mer medvetna om hela bilden?

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *