Nya ekonomiska strukturer

Vårt läge = marknadsekonomi/kapitalism + tid. Marknadsekonomi/kapitalism har tidigare skapat reella värdefulla värden (om än ojämlikt fördelat), men i den punkt i historien vi befinner oss nu skadar det oss mer än det gör oss nytta.

Trots att knappt någon hört talas om att det finns några alternativ, så är det naturligtvis inte sant. Frågan är om det system vi lever i nu ens är ett alternativ?

Hur svårt det än må vara: Vad som krävs för att nå en trovärdig hållbar utveckling är andra ekonomiska strukturer.

Vi behöver inte bry oss om att skapa någon revolution. Vi behöver fundera på vad vi gör när förtroendet för världens valutor löses upp. Valutorna representerar bara fiktiva värden. Pyramidspelet saknar inte pengar men pengarna representerar knappt några faktiska värden alls längre.

Vi kan inte med trovärdighet skapa mer fiktiva värden. En överväldigande majoritet är belånade upp över öronen kollektivt och/eller privat. Vilka ska vi lura att tro att vi kan betala tillbaka lånen. Stora mängder människor vräks från sina hem och hus står tomma, även i rika USA och Europa. Vilket förtroende skapar det? Arbetslösheten ökar, nu när mycket behöver uträttas. Rimligt? Bankerna skapar nya fiktiva pengar ur intet. ”Räddningspaketen” är bara nya lån inte nya resurser.

Vad händer när oljan blir betydligt dyrare? Svårförutsägbart, men bara den saken kommer sannolikt skapa stora dramatiska förändringar för många.

Vissa framsynta grupper håller på att förbereda sig genom att göra sig mindre beroende av nuvarande system. Men självförsörjande gårdar eller ens byar är ingen lösning som räddar många.

Naturens resurser har minskat. Än så länge finns stora resurser till hands, om vi använder dem klokt. Vi har betydligt större kunskaper om vår värld och en fantastisk tekniknivå som gör att vi har möjlighet att producera och kommunicera smidigt och effektivt. Automatisering av produktion är av godo om resursvinsterna skulle fördelas. För att producera människors basbehov krävs nu betydligt mindre arbetsinsatser, vilket är en stor tillgång om arbetsbördan skulle fördelas.

Jag är rädd för att använda ordet ekonomi. Det vi idag kallar ekonomi är bara konkurrens i jakten på vinst, inte en struktur för att investera våra resurser klokt för en trygg framtid.

Efter flera års sökande har jag hittat några ytterst få genomarbetade förslag på hur vi skulle kunna använda våra resurser klokt/ekonomiska system. Förutom att de är mycket få, är det nästan helt okända.  Jag talar inte om principer som t.ex. ”cirkelekonomi”, ”resursbaserad ekonomi”, gåvoekonomi, etc. utan om utvecklade ekonomiska modeller. Jag deltar gärna i att utveckla iS! idé om ”lyckans ekonomi” till ett genomarbetat alternativ.

lycka-i-förskott

Jag tänker inte berätta vilken modell jag tror mest på.  Jag skriver inte detta för att sälja in något. Jag vill att fler sätter sig in i ämnet och utvecklar fler förslag. Vad jag tror är nödvändigt nu 2014 är att fler av oss lägger fokus på konkreta visioner.

Anders Nilsson

Teater K

 

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

2 thoughts on “Nya ekonomiska strukturer

  1. Konkreta visioner, ja tack! Anders; hur kan vi hjälpas åt att identifiera vågade visioner och illustrera och gestalta dessa så att de blir konkreta?

    1. marina! har tänkt ta initiativ till en dag (eller två) när vi kan börja utveckla Is ekonomiska vision/visioner. kontakta gärna teaterk.nu om du vill vara med på något sätt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *