Samtalscafé!

Problem som kan lösas
• Ökad komplexitet i (det globala) samhället, klyftor och motsättningar
• Vi som människor och beslutsgrupper ”vet” redan vad som behöver göras, men fortsätter oftast ändå som vanligt…
• Handlingsplaner beslutas, men implementeringen uteblir eller försenas
 
Dialogvärdens roll på ett Samtalscafé!
• Debatt, diskussion och dialog är från början tre grekiska ord med helt olika betydelser. Vår dialog är ett samtal om väsentligheter, som baseras på lyssnande och inkludering.
• Värdskapet är lika viktigt. Genom att alla känner sig inbjudna och välkomna, så slappnar samtalsdeltagarna av redan från början av mötet.
• Dialogvärden säkrar inkludering och lyssnande genom sitt ledarskap i rummet. Deltagare som kommer och går blir en möjlighet för samtalsgruppen att gemensamt öppna och ordna cirkeln eftersom.
Effekter i organisation och samhälle
• Beslut i ledningsgrupper tas snabbare och kanske t o m genomförs när beslutsfattarna, och kanske även de som ska genomföra, verkligen deltagit i processen.
• Förändringsarbete i organisationer går därmed lättare och snabbare.
• Som del i samhällsutveckling påverkar metoden mer på djupet än mer traditionella former som föredrag, paneler och debatter. Det blir även en spridningseffekt av vad som är möjligt.
• Mötet mellan människor med olika kulturell och etnisk grund underlättas. Tillit växer snabbt i dessa möten.

Under våra många caféer genom åren har det blivit uppenbart att människan älskar att få vara med. Detta att känna sig inkluderad i en tillitsfull miljö gör något med oss. Vi slappnar av och börjar lyssna. När alla lyssnar blir det talade ordet inte lika viktigt, inte ens för den talträngde. Istället för konkurrens, positionering uppstår ett samarbete.

Dialogvärden har som uppdrag att, med sitt sätt att vara, skapa denna tillitsfulla stämning. Den som gör att annars hatiska människor sansar sig, att blyga människor tar till orda och att vana talare fascinerat börjar lyssna.

I denna form har vi under Almedalsveckan, Järvaveckan och Läkande rum haft hundratals olika sakfrågor som tema.

Välkommen att läsa mer, se Facebook !

One thought on “Samtalscafé!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *