Konservatism har alltid rätt

…eller åtminstone nästan alltid. Och enbart på kort sikt. På lång sikt kommer konservatismen till sist alltid att förlora till mer progressiva idéer – men till dess spelar den en viktig roll i utvecklingen framåt.

Anledningen till att jag har vald att betona detta är att vi bör vara uppmärksamma på att de flesta nya idéer, 99% av alla, alltid har ”fel”. Det är stort sett alltid, på kort sikt i alla fall, bättre att satsa på idéer som har påvisats fungera någorlunda bra än nya obeprövade idéer. Nya idéer saknar alltid bevis för att fungera i verkligheten och progressivitet är inte i sig alltid bättre – många progressiva rörelser och tankeströmningar har visat sig haft ”fel”, ofta med ödesdigra konsekvenser. Men, eftersom vi på lång sikt måste komma på nya idéer för att handskas med alla nya problem som uppstår, är det därför viktigt att vi tänker efter, verkligen försöker använda all vår visdom och intelligens, innan vi bestämmer oss för att föra en ny idé ut i livet. Detta knyter an till Daniels inlägg tidigare på veckan ”Hellre liten, långsamt och rätt, än stor snabb och fel” – Hellre har ”rätt” och inte lyckas, än ”fel” och faktisk lyckas! Låt oss därför vara helt säkra på att vi har ”rätt” innan vi sätter något i verket. Det goda samtalet är med att hjälpa oss dit, och hellre bli anklagat för ”bara att snacka”, än att handla på bakgrund av bristfälliga uppfattningar.

De flesta svenskar, ca 70-80%, är faktiskt konservativa, om än i en nutida svensk kontext förstått som en lagom liberal, socialdemokratisk sort. De flesta önskar inte stora förändringar – och i detta finns det faktiskt en stor visdom. Skepsis emot nya idéer är ett hälsotecken och något som gynnar samutvecklingen, inte tvärtom. Skulle alla nya idéer anammas helt okritiskt med det samma skulle det hela snabbt gå åt helsike. Det är först när man har utformat en idé som är så bra att den till sist lyckas övertyga även den vanligaste konservativa medelsvensson att man kan vara någorlunda säker på att man är inne på nåt.

De flesta samutvecklare är dock inte konservativa. Detta ligger i sakens natur eftersom man troligen dras hit för att man törstar efter nåt annat, nånting nytt, inte för att man accepterar läget som det är. Detta kan i sin tur leda till en utpräglad allergi emot konservatismen och i vissa fall konservativa människor. Det är ok, vi kan alla bli allergiska och det är inget vi väljer själv. Men det är viktigt att vi gör oss medvetna om att det bara är en allergi. Vad vi bör försöka eftersträva är att se världen från andra perspektiv, även konservatismens, och även bortom den vanliga svenska gråsosse-konservatismen, i den traditionella konservatismen där det också finns nånting vackert och meningsskapande för den enskilde. Tänk bara på idén om familjens trygghet, arbetsetiken som fordrar att man gör sitt bästa och gör bra för andra, den stora visdom som finns i de gamla religionerna och deras vackra ritualer och goda gemenskap, även den ofta utskällde nationella gemenskapen finns det nånting tryggt och vackert i, idén om denna igenkännliga gemenskap som ofta bättre förmår att ge individen en känsla av identitet, tillhörighet och mening. Det finns många vackra aspekter av konservatismen som går bortom det rent bondförnuftiga i att inte för snabbt föra ut obeprövade idéer i livet. Tänk på det nästa gång du träffar en person med starkt konservativa åsikter!

Alla ideologier har nånting att erbjuda samutvecklingen och även konservativt tänkande människor har en plats inom Initiativ Samutveckling – Särskilt i rollen som den som påpekar att nu håller de progressiva alltså på att spåra ut!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *