Inre tillväxt ger lycka

Låt oss skapa ett samhälle som möter våra medfödda behov av att bli respekterade som de människor vi är. Konsumtion av materiell tillväxt skapar varken ett hållbart välbefinnande för oss, jorden vi lever på eller klimatet.

Jag blir inte lyckligare som miljardär. Jag kan däremot leva ett lyckligt liv utan denna omväg kantad av prestation, konkurrens och prestige. Att må bra och leva ett rikt liv går alldeles utmärkt med en grundläggande ekonomi på plats. Låt oss därför satsa på vägen dit. 

Den som lever i en varm gemenskap mår bra. Gemenskapen fördjupas av att individerna tar ansvar och får stöd för utvecklingen av sin psykiska hälsa. Den som mår bra på riktigt blir mer jämlik och tolerant mot andra.

Strategin inre tillväxt bygger gemenskap, mening, jämlikhet, vänskap och inkludering. Den ekonomiska strategin behöver bidra till detta genom att vara inriktad på att avveckla det fossila beroendet och istället bidra till att balansera klimatförändringen.

Låter det för mjukt och naivt?

Coronakrisen är ekonomiskt sett värre än finanskrisen 2008 och kan leda till såväl depression som allvarliga konflikter.  Samtidigt är krisen en chans för oss att utvärdera vårt samhälle och dess drivkrafter. Kanske kan vi utveckla en ny modell för välstånd. En princip som har de många människornas välbefinnande som mål och mening – med ekonomisk utveckling som ett av flera medel.

Samtalet som baseras på lyssnande blir meningsfullt, roligt och utvecklande!

Dessa nya principer för företagande och samhälle bygger på hållbarhet både socialt och klimatmässigt. Principen bygger på inkludering och samarbete så att människors självkänsla och mening i livet utvecklas.  

Vi behöver snabbt utveckla en klimatneutral ekonomi, värna den biologiska mångfalden och omvandla arbetet mot välbefinnande – inte konsumtion. Detta börjar hos individen som behöver upptäcka lyckan och välbefinnandet inom sig själv och i mötet med andra människor.  Inte ensidigt söka den i fler prylar, resor och annan konsumtion.

En utvecklad livsstil för de många människorna bidrar till att bygga mer hållbara samhällen. Vägen dit kan vara en långsiktig samhällsprocess, en ny typ av folkbildning. Inte i formen att några experter ska utbilda massorna, utan i formen av ett kollektivt lärande. Detta kan organiseras i möten, träffar och sammankomster på olika teman där vi lyssnar och lär av varandras perspektiv.

Ingen har svaret idag som ordnar våra problem med Covid 19, auktoritära statschefer, konflikter, flyktingar, stigande fattigdom och klimatkrisen. Det finns inte ett vaccin som löser allt detta.

Svaret får växa fram i lärande processer baserat på insikten att vi kan lära av varandra. Det är exempelvis ett effektivt sätt att ta till sig den senaste vetenskapen på olika områden. Den behöver tolkas av var och en för att förstås och tas in. Annars blir det inget lärande och agerande efter de rön som växer fram.

Den nya folkbildningen blir som att samlas gång på gång vid den globala lägerelden. Genom att känna sig sedd och bekräftad så slappnar jag av och kan börja lyssna till andra perspektiv än mitt eget. Lärandet tar fart.

Sedan 2012 har en form för detta utvecklats. Samtalet hålls av en Dialogvärd och vi kallar mötet för Samtalscafé! Vilket ämne som helst kan tas upp. Formen kan användas i och mellan ledningsgrupper, i organisationer, mellan enheter och olika politiska partier. Och publikt som på bibliotek eller exempelvis under Almedalsveckan.

När vi börjar lyssna till varandra så uppstår effekten direkt. Gemenskap, lärande och välbefinnande utvecklas genast även bland människor som aldrig mötts förr. Vi har ju ett medfött behov av att samarbeta och tillhöra.

Så egentligen behöver det inte vara så svårt att bidra till en förändring. Men ändå är det det, så länge jag identifierar mig som min egen självbild, mitt ego.

Vi är så mycket mer än så och världen är betydligt större än min egen världsbild. Så låt oss respektera och utgå från det!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel. Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Inlägget arkiveras 9:15am Wednesday July 7th, 2021

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *