Initiativ Samutvecklings grundvalar

Vad är Initiativ Samutveckling? Detta är en fråga som har gått som en röd tråd genom den senaste veckans bloggande.

IS är som det har sagts en vilja att inkludera olika perspektiv, att gå bortom egna förutfattade meningar och skapa en miljö där allas idéer lyfts fram utan dömande och utefrysning. En organisation som i hög grad bygger på lyssnande och goda samtal.

Initiativ Samutveckling är som vi har varit inne på i tidigare blogginlägg i sig själv inte en teoretisk konstruktion. Det är en organiskt framväxande process vi tillsammans skapar och som ingen exakt vet hur ska utveckla sig. Men IS är inte bara en mjuk krambamse som går ut på att alla ska vara schyssta och vi ska ha trevligt tillsammans. IS är byggd på ”hårda” ideologiska och teoretiska grundvalar:

T.ex. principen, som har nämnts här på bloggen, om ”Solidaritet med alla kännande varelser, i alla tider.” Detta är fundamentet för IS och står bortom diskussionerna i sakfrågor – inte för att det inte tillåts, men för att det är ganska svårt att argumentera emot! Detta är en solid grunduppfattning som IS som organisation och gemenskap bygger på.

Organisationen är också byggd på vissa teoretiska grundvalar som alla inom IS verkar dela, oberoende om de har förstått deras innebörd analytiskt eller intuitivt, nämligen idéerna om ”Sanningens mångfald” och ”Den kollektiva intelligensen”. Dessa är teorier som är akademiskt underbyggda och som ligger till grund för hela IS:s verksamhet. De flesta inom IS verkar dela dessa uppfattningar oberoende av om de använder just dessa begrepp eller ej.

Och sen har vi alla som deltar i ett gemensamt strävande efter att dela visionen om att utveckla samhället, dvs. hitta nästa nivå av ekonomi och välfärd. Exempel på detta är vad Daniel och jag har skrivit i e-boken ”Initiativ Samutveckling: Skapandet av ett nytt slags politiskt parti” om nästa nivå av ekonomi, lyckans ekonomi och nästa nivå av välfärd, det lyssnande samhället, men detta är såklart bara ett utkast som inte alla behöver vara överens om – ja faktisk förväntar vi att idéerna så småningom kommer att revideras och kompletteras av nya idéer för att till sist få vara ursprungliga förslag att verka utdaterade. Men, att IS är en organisation som strävar efter att utveckla just dessa fundamentala delar av samhället borde det inte finnas tvivel om. ”iS! means business”.

Som jag ser det borde vi alla kunna känna igen oss i detta. IS är inte bara en klubb för trevligt häng, det är det kanske också, men det är först och främst en organisation som har till syfte att på allvar ta tag i allt det svåra därute, och med hårda (förslag, idéer) såväl som mjuka medel (möten, förhållningssätt) göra den värld vi bebor till ett bättre ställe. Att ta oss aktivt in i politiken, på vårt eget sätt förstås, och på djupet förändra det som behövs är huvudanledningen till att IS grundades.

Och ja, självklart är det ett utopiskt projekt, det där med att tänka stort och visionärt om framtidens samhälle, men har vi verkligen råd att mista utopin ur synhåll? Hur skulle världen se ut om det aldrig hade funnits utopiska visionärer?

Jag tror på att jag kan vara med till att förändra världen. Och till dem som inte tror på mig: ”Just watch me!”.

”Challenge accepted” hoppas ni andra vill vara med.

Emil Ejner Friis

Emil Ejner Friis

Emil Ejner Friis, 32 år gammal, uppvuxen i Stenløse, en förort till Köpenhamn. Jag flyttade till Lund 2007 för att studera och har sedan dess pluggat statsvetenskap, idé och lärdomhistoria, filosofi och historia. För närvarande håller jag på att färdiggöra en master i Historia här i Lund där jag bor. Mitt stora intresse för filosofi, politik och utvecklingsperspektiv är det som driver mitt samhällsengagemang. Min ambition är att omsätta min teoretiska kunskap i praxis och därigenom utveckla vårt samhälle och förändra världen till det bättre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *