Hur tar vi nasta steg?

Hej, skriver detta fran USA sa det ar utan aao.

Som det ser ut ar det dags att ta nasta steg med iS!. Vi har bit for bit rort oss bort fran partipolitiskt innehall och det kommer nog bli mycket svart att kombinera den befintliga organisationen med ett mer innehallsmassigt program for att forandra samhallet.

Nagot mycket fint har skapats kring Almedalen och andra aktiviter.

Nasta steg ar borde vara att gora iS! till en ideell organisation vars enda och uttryckliga syfte ar att forbattra kvalieteten av samtalet i samhallet, pa sa manga arenor som mojligt.

Jag och Emil Ejner Friis kommer till hosten att starta bloggen Metamoderna. De innehallsmassiga (och mer partipolitiska) ideer som funnits med sedan iS! bildades: ett mer lyssnande samhalle, en lyckans ekonomi, demokratiseringspolitik och sa vidare, kommer att fa utrymme dar. Vi kommer att jobba mer med just partipolitik och debatt, anknutet till danska partiet Alternativet. De innehallsmassiga delarna kommer vi att fortsatta utveckla i det sammanhanget, sannolikt med malsattningen att forbereda for ett svenskt Alternativet eller motsvarande. Vi komemr aven att ge oss in i den danska debatten.

Da kommer iS! behova en ny e-bok som forklarar vad iS! -verkligen- ar, utifran de aktiviteter som vi faktiskt gor, inte utifran de malsattningar som fanns for grundarna. Vi maste alltsa skriva en ny bok tillsammans, helst sa kort som mojligt, garna kring 10 sidor. Den ska forklara nagra saker:

* Vad iS! menar med det goda samtalet
* Vad iScafe! gar ut pa
* Att iS! har Almedalen som en huvudsaklig aktivitet varje ar
* Beskrivning av vilka aktiviteter som finns

Vi skulle da ocksa behova snygga till och stada upp lite pa hemsidan, inte minst med en liten guide till hur man deltar pa iS! natplattform. Dessvarre ar de allra flesta besokare lite forvirrade av den nuvarande hemsidan, men det ska nog ga att losa relativt enkelt.

Men nu kravs lite beslutsamhet for att fa iS! att blomma i sin nya form.

Vad sager vanner och kamrater om dessa tankar?

Dagens lat: I’ll follow you tonight, Anna Ternheim

 

 

 

Daniel Görtz

Daniel Görtz

30-åring, bor i Lund, uppvuxen i Malmö och Veberöd. Är intresserad av alla delar av iS!, såväl det organisatoriska, den nya kulturen, alla events och möten, av politiken och filosofin bakom. Lever och andas för filosofi och tänkande om samhället. Intresserad av meditation och existentiella frågor. Jobbar för närvarande som doktorand i sociologi i Lund, håller då på med polisforskning, socialpsykologi och etnicitet.

6 thoughts on “Hur tar vi nasta steg?

  1. Daniel, nu går jag igång och blir inspirerad. Verksamhetsutveckling är ju mitt kompetensområde :)
    Låt oss allra först besluta datum och plats för detta viktiga utvecklingssamtal och möte. Kan du v 34 eller v 35?

    Alla organisationer består av olika ”element” som organisationen gemensamt behöver formulera och placera på en, eller flera, verksamhetskartor. De viktigaste fem elementen är intressenter, vision, nuläge, värderingar och lösningar (lösningar = strukturer/produkter/tjänster/erbjudanden som eliminerar eller minimerar differensen mellan vision och nuläge). e-boken ser jag som ett exempel på ett grundläggande visionsdokument för samhällsutveckling med rubriker som ”ett mer lyssnande samhälle”, ”en lyckans ekonomi” och ”demokratiseringspolitik”. e-boken kan, i sin nuvarande form, fungera som inspirationskälla för flera olika samhällsutvecklande organisationer och verksamheter, t ex för iS! som en politisk, samhällsutvecklande ideell organisation och för ett politiskt parti. Och dokumentet hederskodex kan användas som värderingsgrund av både iS! och ett politiskt parti, tycker jag. Det vi alltså gemensamt behöver lägga tid och möda på i utvecklingsmötet för iS! är att formulera och detaljera innehållet i de övriga tre elementen, intressenter, nuläge och lösningar och dokumentera detta på en verksamhetskarta. Vilka är iS! intressenter (t ex ”alla barn och vuxna i Sverige”)?. Hur ser nuläget ut (t ex ”träning i lyssnande, goda samtal och samhällsengagemang finns inte på skolschemat”)? Vilka lösningar behöver utvecklas (t ex ”iScafeér! med samhällsutvecklande teman erbjuds till barn och vuxna på landets samtliga bibliotek)?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *