Higgs i all ära

Men i Cerns partikelfysiska jättelaboratorium i Schweiz sker oväntade fynd i LHC – Large Hadron Collider. I nära ljusets hastighet låter forskarna partiklar kollidera. Nu skapas fotoner ur en flyktig partikel som inte låter sig fångas på bild. Eller på annat sätt.

Att energi och massa är två sidor av samma mynt, vet de flesta. Det var ju Albert Einsteins rön för snart hundra år sedan. Men frågan är i så fall vad ”myntet” består av.

Fotonerna i Cern verkar komma från en okänd partikel med laddningen 750 gigaelektronvolt. Partikeln tror forskarna sönderfaller till dessa två fotoner, som de lyckats upptäcka i detektorerna. Elektronvolt är just enheten för massa/energi.

Higgs partikel var förväntad när den presenterades 2012. Den ingår i standardmodellen för känd vetenskap där elementarpartiklar bygger upp materian och de krafter som verkar på den – gravitation osv.

Men det nya tyder på att hela existensen kan ha med ”strängteorin” att göra. I den modellen kan alla partiklar ruckas ur sitt läge. Alla konstanter kan börja vibrera. Som i det globala samhället nu?

Lite fantasifullt används ”The force awakens” som förklaring av en del forskares arbete på området. Frågan är hur vi i så fall provar att använda denna ”kraft”. Destruktivt och kortsiktigt, eller kanske rent utav konstruktivt och hållbart?

Om du vill veta mer – arxiv.org

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *