Har samhället en kropp?

Vad är samhället och vad är det till för?

Politik kunde gott vila på medvetna värderingar. Men idag saknas berättelsen om samhället som skulle ge de många en gemensam vision att leva för. Kortsiktighet och nationalism är svårt att smälta i en tid när Arktis och Antarkis gör det. Liksom de flesta glaciärerna i bland världens bergstoppar.

Klimatfrågor, flyktingfrågor och finansiella frågor är transnationella. Precis som att handel och konsumtion går över alla nationsgränser, så gör klimatet det. Det globala samhället behöver en transnationell princip, ett långsiktigt gemensamt syfte. Sverige behöver en transnationell politik. En långsiktig politik som sträcker sig långt bortom valet och mandatperioden.

En annan transnationell fråga är religionen. Ordet kommer från latinets ’religere’ som betyder ”binda samman”. Vi har religionsfrihet. Den är knuten till individens rätt att tänka och tro fritt, enskilt och tillsammans med andra. I Sverige har vi intalats att vi tror på konsumtionen, i våra bästa stunder tror vi på naturen. Den ”supersekulariserade svensken behöver inte något annat att tro på.

Var och en må vara salig i sin tro. Bara vi inte tvingar den på någon annan!
Var och en må vara salig i sin tro. Bara vi inte tvingar den på någon annan!

Det har varit en framgångsrik väg att religion endast är en del av den privata sfären. Allt i det offentliga förväntas vara sekulärt. I det moderna Europa råder sekulariseringsteorier om att religion håller på att försvinna. De religiösa är inte som vi, utan exotiska folkslag. Det är ”de andra” som har religion och med den även en kultur.

Men är inte detta blott en ateistisk övertro, och samtidigt en tro bland andra, att inte tro på gud? En övertro som riskerar att dra gränser mellan oss upplysta och de andra som är religiösa. Upplysningen, den franska, var materialistisk och ateistisk. Den nordiska varianten av upplysningen släpper ändå fram vikten av att kunna tro på något ickemateriellt.

De demokratiska, offentliga rummen och samtalsplatserna är viktiga för att bära kulturen in i framtiden. Just för att den andliga friheten där inte är en produkt på en marknad. Att tro på något är i stället något som förenar oss i ett gemensamt ansvar att utveckla den naturliga friheten att vara människa.

Ja, samhället har en kropp. Men även en själ.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *