Har du koll på vad du gör?

Jag har det inte. Däremot kan jag i efterhand konstatera att det, skönt nog, verkar bli mer ”rätt” än ”fel”. Men inför och i själva händelserna har jag ingen koll. Däremot en stigande närvaro, tack vare mångårig personlig utveckling i livets skola och andra kurser. Närvaro kan balansera intellektets metod att fylla i tomrummet av vad som inte är känt. För några få saker kan annars få oss att bestämma oss för hur någonting är – utan att faktiskt veta. Detta är intellektets metod…Vårt intellekt har en tendens att göra anspråk på att kunna kontrollera tillvaron. Nobelprisad forskning (t ex Daniel Kahneman) har smärtsamt tydligt bevisat att det inte är sant. Intellektet följer huvudsakligen processer två olika typer. Populärt kallat för system 1 och 2.
BigThink_System_1_2Snabbfotade system 1 är ”autopiloten”, utan den skulle vi duka under snabbt inför alla intryck och alla beslut som vi fattar omedvetet varje dag. System 1 påverkar också system 2. Detta, enligt forskarna, lättjefulla system som bara kopplas in ibland. Dilemmat är att de flesta människor utgår från att system 2 är jagets rationella kärna. En kärna som alltså i själva verket är en komplex process som är lätt manipulerad av såväl direkt input, som av system 1.Är du verkligen en medveten och autonom aktör i samhället och ditt liv?

Prajming uppstår helt omedvetet i system 1 – och påverkar alltså ”det rationella” system 2. Prajming betyder att nervsystemet får en knuff i en viss riktning, sedan fortsätter neuronerna att följa det tankespåret även när ny information visar sig.

Ett välkänt experiment som visar hur det fungerar är när två grupper får arbeta med vanliga ord – substantiv och adjektiv. Studien som genomförts enligt de striktaste, vetenskapliga metoderna, innebar att den ena gruppen fick några ord som associerade hjärnan till att omedvetet tänka ”ålderdom”. Ord som grå och Florida fanns bara i den ena gruppen. Den andra hade ord utan konsekventa associationer.

Själva experimentet var att mäta tiden vid förflyttningen i en korridor mellan det första rummet och det andra. Försökspersonerna trodde att de bara skulle lösa uppgifter i olika rum. De hundratals grupper som fick ord som omedvetet fick dem att tänka på äldre personer – gick betydligt långsammare till försöksrum två.

Det motsatta gäller också. I europeisk forskning har man först bett två grupper att gå en viss sträcka för att sedan lösa en uppgift i ett rum. En grupp skulle bara gå dit. Den andra uppmanades att gå väldigt långsamt. Forskarna sa inget om ålderdom. Man bara angav en stegrytm.

Gissa vilken grupp som hittade ålderdom som ett mönster i de identiska ord som dessa grupper fick!

Så, har du koll på vad du gör? ;)

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *