Hänger vi ihop?

Ibland råkar vi ha flyt i tillvaron. Då fungerar saker lätt och smidigt, vi blir inte trötta av arbetet vi utför, snarare pigga. Vore det inte bra att kunna skapa detta flöde, inte bara ”råka” hamna där?

När saker och ting tillåts hänga samman, så fungerar det vi gör ofta bättre. Så frågan är varför vi (omedvetet) hindrar det?

Personlig, inre koherens* smittar av sig på ett trevligt sätt, precis som att kärleksfullhet sprider sig. Så om mitt hjärta och min hjärna samarbetar genom att sända harmoniska signaler fram och tillbaka, kommer det att hjälpa andra att släppa fram sitt naturliga flöde. Koherens kan förklaras som att något ”hänger samman”.

En skriven text blir meningsfull när den hänger ihop. Ett socialt sammanhang blir varmt när någon tar ett värdskap och öppnar upp kontakten mellan människor. Biologiskt är det som att hjärnan och hjärtat, som vanligen ses som oberoende system – blir ett och samma system hos varje individ.

Personlig koherens sprider sig och kan då bilda social koherens. Meningsfulla relationer skapas i samhälle, näringsliv, bland släkt och vänner när vi känner att vi hänger ihop. Som individ är det lättare att hänga samman när vi inser att vi är sårbara. Egot har en tendens att överrösta intuitionen, naturen inom oss. Så först när vi känner efter, försvinner hinder för den inre koherensen och vår sanna natur kan träda fram. På så sätt kan sårbarhet leda till den inre styrka som bygger självkänsla och verkligt ansvarstagande för sig själv och andra.

media

Initiativ Samutveckling bygger på metamoderna värderingar. Som att vara nyfikna idealister, i balans med praktisk nytta och ökad medvetenhet både för individ och samhälle. Det goda samtalets väg kan leda till en ökad medvetenhet kring sina egna attityder, tankar och känslor. Genom att acceptera hinder för sin personliga koherens, kan vi utveckla social koherens tillsammans med andra. Samutveckling kallar vi det.

*Koherens kommer från fysiken där exempelvis ljusvågor kan komma eller bringas i fas med varandra. När varje ljusvåg agerar tillsammans med andra ljusvågor, blir de ett. Denna samstämmighet ger ett jämnt och intensivt flöde som vi brukar kalla för laserstråle.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *