Hållbara affärer

Företag behöver sätta människor och samhälle i centrum för sin verksamhet. Rätt genomfört skapar det även en långsiktigt hög avkastning till aktieägarna. Många företag arbetar hårt med hållbarhetsfrågor. Men det leder mer till tankar och planer, än till en integrerad strategi. Än mindre till en affärskultur som ser kopplingen mellan välmående medborgare/kunder och företagets ekonomiska avkastning. Många företag kunde vara mer proaktiva och transparenta när det gäller sina värdekedjor. På vilket sätt är en medveten hållbarhet integrerad i värdeskapandet?

Kommande generationer kommer antagligen att skaka på huvudet åt samhällets slit- och slängkultur och de enorma sopberg vi bygger upp. Varor kunde produceras under mer ekonomiskt, socialt och miljömässiga hållbara förhållanden. Varor kunde även lagas och återanvändas i större utsträckning.

Tjänsteföretagen, speciellt de kunskapsintensiva, skulle kunna bidra mer i detta. Förutom att de själva jobbar mer hållbart, kunde deras tjänster bidra till att utveckla en ny affärslogik i det globala näringslivet. Kunskapsdrivna bolag kunde stimulera mer till hållbar (social) innovation och ett samhälle där människor känner sig mer delaktiga.

Hållbarhet är inte vad vi skriver i handlingsplaner och årsredovisningar. Det är heller inte isolerade och enstaka aktiviteter i goodwill-syfte. Det som blir hållbart är konsekventa handlingar som skapar en långsiktig miljö – både arbetsmässigt och för alla levande varelser på vår jord.

Hållbara affärer bygger på tillit och skapas av ett ledarskap som genomsyrar hela verksamheten. Ett lyssnande och värdebaserat ledarskap med ett etiskt mindset. Det bidrar till en lönsamhet som direkt ger tillbaka värden till det samhälle som företaget verkar inom. Naturligtvis har ett sådant företag även en långsiktig strategi för sin information och redovisning.

Kunskapsintensiva tjänsteföretag jobbar ofta, men inte alltid, nära ett varuproducerande företag. Tjänsteinnehållet och kunskapsnivån i tjänsterna ökar trendmässigt. Exempelvis erbjuder fordonstillverkare allt oftare en avancerad transportlösning, med service, försäkring, säkerhet osv, istället för ett fordon.

Så kunde kunskapsintensiva bolag då ta täten när det gäller att bidra till hållbara lösningar på samhällsnivå? Inte bara som CSR, utan som en lönsam och integrerad del av affärsidén?

Kunden i centrum är en gammal slagdänga. Vad sägs om ett hållbart samhälle i centrum?

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *