Grunden för vårt samhällsbygge

Populism bygger på rädsla. Som biologiska varelser har rädslan för verklig fara räddat oss och är säkert en del av homo sapiens framgång på jorden. Men det gäller verklig fara. Inte inbillad. Känslomässiga tankar, utan verklighetsförankring, riskerar nu att hota oss som art på jorden – via exempelvis klimat- och flyktingkriser.

Den svenska modellen och det svenska välståndet är byggt på en samhällsanda av öppenhet och tillit. Det öppna samhället är ett av särdragen som fått innovationer och svenskt näringsliv att blomstra. Vi är ett litet land i världen med ett stort inflytande.

Innovations- och utvecklingsförmåga ger kapital. Inte bara pengar, utan även ett förtroendekapital. Detta kapital ger makt och med makt följer ansvar. I totalitära regimer blir det en förtryckande makt. I Sverige har vi hittills haft demokrati baserat på ett ledarskap med god kontakt med folket. En balans mellan kapitalister och löntagare.

Populismens giftbägare

Populistiska ledare bygger sin makt på folkets rädsla. Google och Facebook bygger sin ekonomiska makt på våra kortsiktiga belöningsmekanismer i hjärnan. Båda strategierna är en medveten manipulation av oss som omedvetna konsumenter. Vi går med öppna ögon in i ett slags beroende, ja, ett slags slaveri.

Grunden för vår moderna demokrati kunde vara något annat. Frihet under ansvar. Vi är fria att göra livsval kring utbildning, yrke, resor, boende, nöjen, fritid, starta verksamheter osv. Vi är fria att välja vilken religion vi vill, eller ingen alls. Detta är grunden för vårt demokratiska samhällsbygge.

Personlig frihet betyder samtidigt ett personligt ansvar. Därför verkar det som att de flesta människor faktiskt flyr friheten. Ansvaret blir för tungt att bära. Hur ska vi annars förklara behovet av starka ledare? Exakt information om vad jag ska göra? Varifrån kommer annars behovet av att kritisera andra, mobba och definiera ”vi och dom”. Som att andras perspektiv vore hotfulla för mina egna?

Protektionism hotar välfärden

Känslan av utanförskap gäller inte bara nysvenskar. Det gäller ”bortglömda grupper” av svenskarna också. Ungefär som Trumps väljare i USA. Grupper i Sverige missbrukar demokratin för att förstöra demokratin. Nätvåldet (ja, så kan väl trollens övergrepp på nätet kallas), hot mot politiker och blåljuspersonal, och NMR:s hotfulla närvaro i samhället, ofta med polisens samtycke, är några exempel.

Brexit kostar redan England drygt 2 % sämre ekonomi. Centre for European Reform har gjort beräkningen. Och detta innan Brexit är ett faktum. Översatt till svenska förhållanden skulle ett Swexit i dagsläget betyda 100 miljarder kronor sämre statsbudget. Eller 40 000 kr mindre i plånboken för varje hushåll.

SD vurmar för protektionism, inte öppenhet och tillit. Partiet präglas av bidragspolitik utan att främja arbete och utveckling av ekonomin. 45 % av svensk ekonomi kommer från export av varor och tjänster. EU:s inre marknad är vår absolut största marknad.

Klimatförnekelse är inte bara SD:s signum, utan även större delen av valrörelsen 2018 hittills. Denna förnekelse till vetenskapliga fakta och mätningar är ytterligare ett exempel på protektionismens destruktiva karaktär.

Rädda människor kan inte skapa något av hållbart värde. Rädda människor bygger inte samhället. Rädsla splittrar och bryter ned. Isolation i den biologiska världen betyder döden. Naturen och evolutionen bygger på symbios, där allt hänger ihop och samverkar på olika sätt. Det gör världsekonomin också.

Tillit och öppenhet bygger välfärd och välbefinnande

Sverige är smått ledande när det gäller att utveckla nya applikationer av den digitala tekniken. Vi har även varit ledande inom flera områden sedan 1900-talets början. Sedan slapp vi världskrigen, vilket gav oss en god position att utveckla vårt välstånd.

Men vi har alltid varit beroende av den globala världen. Vi har en liten hemmamarknad och har därför fått anpassa oss mer än många andra för att skapa vår konkurrenskraft. Volvo, förr ”Made in Sweden”, har nu ganska fyndigt en annan slogan: ”Made by Sweden”. Och helt avgörande för framgången har designen varit (oftast internationella designers) och kvaliteten i produktionen (många invandrare, inte minst bland specialisterna).

Vår öppenhet och vår kommunikation med omvärlden har varit en nyckel för denna framgång. Vi har rest ut i världen och provat våra vingar. Vi har lockat hit människor från andra länder att bidra till utvecklingen av landet. Detta behöver fortsätta, för vi blir gamla i Sverige. Och vi behöver unga som arbetar och försörjer oss äldre. Dessvärre föds det få barn i Sverige, så vi behöver många (yngre) invandrare.

Vårt gemensamma samhällsbygge vilar på öppenhet och tillit. Ett samarbete i den andan utvecklar och stärker vårt samhälle. Låt oss värna om våra olika ursprung – om det så är Dalarna, Skåne eller Afghanistan. Tillsammans vidareutvecklar det den moderna svenskheten, den som dör om vi försöker isolera, blockera eller förflytta oss bak i tiden.

Grunden för ett öppet, demokratisk samhälle är ett samarbete i tillit.

 

 

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *