Frihetens anatomi

Vad innebär det att vara fri?frihet6

Jag har tidigare skrivit om att det sätt vi idag definierar politisk och ekonomisk frihet är otillräckligt. Exempelvis finns ett mått på den politiska friheten i världens länder som kallas för Freedom House Index. Man mäter två värden, politiska och civila rättigheter. När båda dessa är på högsta betyg, 1, då är ett land fritt som Sverige. Och när man har lägsta betyg på båda, 7, då är ett land en riktig tyranni, som Nordkorea.

Betydelsen av det arbete som NGO:er som Freedom House bidrar med kan knappast underskattas. De visar på hur världens utveckling går och skapar en överblick, visar hur mycket arbete som finns kvar att göra. Ändå är det något som klingar lite tomt med en sådan analys.

I ett land som Sverige, är vi verkligen fria i ordets fulla bemärkelse? Ja, våra friheter ska i varje fall inte nedvärderas. Skillnaden mellan att bo i Sverige och Nordkorea, eller ens Ryssland för den delen, är milsvid.

Men ändå. Om vi verkligen var fria, då skulle vi väl använda vår frihet till att skapa varaktigt lyckliga liv för oss själva och våra medmänniskor? Vi skulle göra det med omsorg för djur och natur, och samhället skulle verkligen vara hållbart och långsiktigt.

Så är bevisligen inte fallet. Det verkar alltså som att det finns högre grader av frihet än det som finns i Sverige idag. Hur kan en sådan frihet se ut? Ett sätt att närma sig frågan är att ställa upp en skala av högre och lägre politisk frihet, ett slags utvecklingsskala.

En annan sorts frihet

På sätt och vis kan vi nog säga att våra nomadiska förfäder hade betydande friheter. Visst, de kunde knappast bryta sin egen klans normer, incesttabun eller totemiska lojaliteter utan allvarliga konsekvenser – men de fanns ju i små autonoma grupper som levda hårda men fria liv, i vilda, levande landskap under den klara, öppna himlen. Särskilt gammal blev man inte och naturens krav och karghet satte sina begränsningar. Men troligen hade man heller inte så stora föreställningsvärldar bortom det befintliga. Däremot låste man nog ofta fast varandra i de små tyrannier som hövdingar och andra små makthavare utövade över sina närmaste.

Ju mer komplexa samhällen som sedan uppstår – desto större förmåga får människor att skapa sina egna liv genom att omskapa naturen efter sitt eget inre. Större och mer komplexa samhällen ger människan större makt. Detta medför två saker.

1. Å ena sidan ökar hennes förmåga till egen frihet.
2. Å andra sidan ökar det potentiella förtrycket.

I takt med att samhället växer och utvecklas kan vi alltså uppnå högre nivåer av frihet. Men vi riskerar också nya, djupare former av tyranni och förtryck. I vår tid verkar vi har nått gränsen för vad det moderna, liberala samhället med valdemokrati, välfärdsstat och marknadsekonomi kan erbjuda i termer av politisk frihet. Det verkar vara dags att utforska nästa steg, att börja föreställa oss en annan form av frihet.

Var befinner vi oss idag?

Vi befinner oss idag på ett slags platå. Alla de rika, demokratiska länderna har uppnått en viss nivå av frihet, politisk och personlig, och har nu nyligen så smått börjat backa till följd av globaliseringens tryck och vår egen teknologiska utvecklings inneboende dynamik. Men det finns uppenbarligen så mycket kvar att göra för att människan i djup mening ska vara fri.

Varför har den moderna människan ångest?
Varför kan vi inte fatta enkla beslut som att sänka biljettpriserna?
Varför känner vi oss fortfarande fastlåsta i roller och olika relationer?
Varför är det så många som fortfarande styrs av behov av gemenskap och mening?
Varför får inte alla människor agera från ett genuint överflöd?
Varför får inte alla människor på djupet uttrycka kärlek i alla delar av sina liv?

Är detta farliga utopiska tankar som leder till nästa form av förtryck? Kanske.

Men vi måste ändå våga ställa oss frågan, inte fastna på fantasilöshet eller rädsla. Vad är nästa steg? Uppenbarligen har vi möjlighet att skapa en frihet bortom dagens. Inte nog med det – vi verkar dessutom behöva en djupare frihet för att klara oss i den nya värld vi möter.

Människor som fastnar i alltför ytliga behov och som agerar med mer begränsade intressen och med större spärrar för det egna tänkandet – kort sagt, människor som inte är djupt fria även i en inre, psykologisk och social bemärkelse – de kan heller inte förväntas kunna lösa vår tids ofattbart komplexa problem.

Vi behöver äventyrare. Människor som är förälskade i själva livet.

Och de behöver frihet för att födas. En djupare form av frihet som garanterar människans fysiska, sociala och psykologiska behov – och samtidigt garanterar henne en plats som aktiv medskapare av sitt eget samhälle.

Låt oss tillsammans utforska detta nya område: frihetens anatomi. Vi har turen att befinna oss i Sverige. Freedom House 1/1 – det är förtryckets slutstation, men det är bara den första stationen på vägen till friheten. Är det inte märkligt att vi tar för givet att resten av världen behöver utvecklas till att bli som oss, men att vi inte behöver utvecklas vidare?

Dagens låt: Bakerman, Laid Back

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *