För guds skull

På Wikipedia beskrivs begreppet religion så här.

”Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses ofta som skapare och som höjda över det jordiska. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. Religioner förutsätter ofta existensen av en själ som lever vidare efter kroppens död.

Symbolik, myter, riter och traditioner hör till religionens kännemärken. Ytterligare en kort definition är att religion är varje specifik tro när det gäller det övernaturliga, något som vanligen omfattar ritualer, en etisk kod, en livsfilosofi och en världsbild. Religioner kan ses som olika svar på frågor om livets mening och mål och om moraliska krav och plikter mot medmänniskorna.”

En lista över trosuppfattningar och antalet anhängare kan vara ett sätt att definiera vilka religioner som är världsreligioner. Begreppet världsreligioner är emellertid mer komplicerat än att bara se till antal troende. Nedanstående lista består av uppgifter från religionsportalen Adherents.com:

Religion

Antalet bekännare

1. Kristendom 2,1 miljarder
2. Islam 1,5 miljarder
3. Utan religion eller trosuppfattning: Ateism, Agnosticism, Sekulär humanism, m.fl. 1,1 miljarder
4. Hinduism 900 miljoner
5. Kinesiska traditionella religioner: Daoism, konfucianism med flera 394 miljoner
6. Buddhism 376 miljoner
7. Naturreligion 300 miljoner
8. Afrikanska stamreligioner med flera 100 miljoner
9. Sikhism 23 miljoner
10. Juche (Nordkorea) 19 miljoner
11. Spiritism (New Age med flera) 15 miljoner
12. Judendom 14 miljoner
13. Baha’i 7 miljoner
14. Jainism 4,2 miljoner
15. Shinto

16. Cao Dai

4 miljoner

4 miljoner

17. Zoroastrism 2,6 miljoner
18. Tenrikyo (Japan) 2 miljoner
19. Paganism 1 miljon
20. Unitarism 800.000
21. Rastafari

22. Scientologi

600.000
500.000

6,868 miljarder

 

Religion kan vara en bärare av tradition, kultur, gemenskap, andlighet, livsåskådning, värderingar, etik och moral, tolerans, trygghet och liv.

Religion kan också innebära konkurrens, intolerans, elitism, hierarkier, exkludering, maktmissbruk, stagnation, förljugenhet, straff och död.

För guds skull?
För guds skull?

Varför behövde människor gudar för 500 år sedan? Behöver vi gudar idag? Behöver vi präster? Behöver vi särskilda fysiska platser där religion ska utövas? Varför läggs så stor vikt vid de ritualer, koder och regelverk som gäller inom och mellan religioner och därmed de straff som ska utverkas för oliktänkande och olikhandlande? Kan man egentligen vara en religion, lika med en tro? ”Jag är kristen”. ”Jag är muslim”.

Om vi började från början och skulle definiera vilka egenskaper en ideal religiös rörelse borde präglas av, vad ska det vara? Eller borde religion skrotas? Eller ersättas med något annat? Vad, i så fall?

Varför hörs allt mer sällan öppna religiösa samtal om livets mening och mål. Vad är livets mening och mål? Vilken etik (regler för uppträdande och förhållningssätt) och moral (kvalitativa handlingar) behöver vi för att främja samhörighet mellan människor och få bort religionsstriderna?

Denna gästblogg är skriven som en inbjudan till iScafé! Stockholm den 18 mars, kl 18:30 – 20. Kolla länkarna här till Facebook för anmälan!

Välkommen!

Marina Hammer

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

2 thoughts on “För guds skull

  1. Detta är superintressant och något jag själv funderar mycket på nu. Synd att jag inte kan vara med! Bra tema för ett iscafé, det här behöver man diskutera med andra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *