Ett gott samtal

En del undrar om inte en bra debatt eller en bra diskussion också kan vara ett gott samtal? Mitt svar är att vi har olika ord i språket för att de betyder olika saker. Han eller hon? Bara en bokstav avgör om vi menar en man eller en kvinna. Ja, jo vi är alla människor, men nog kan det vara en poäng att veta vad vi pratar om?

Debatt, diskussion och dialog är inte synonymer för samtal. De tre orden kommer från grekiskan och betyder ”slå isär”, ”ha isär”, respektive ”genom ord” – ’dia logos’.

I en bra debatt används slagkraftiga argument och skicklig retorik. Oavsett om det handlar om en teveduell, eller om en familj ska välja mellan olika saker, så konkurrerar det ena med det andra.

En bra diskussion benar upp problematiken. Ordet har samma ursprung som verbet att dissekera. Enligt nationalencyklopedin betyder det att ”skära upp och sönderdela (en kropp) för anatomiskt studium; (överfört) noggrant analysera.”

Enligt samma NE betyder diskussion ”samtal (om viss fråga) i vilken de deltagande argumenterar för sina respektive uppfattningar”.

Så om både debatt och diskussion handlar om att argumentera för sin uppfattning, vad handlar då dialog om? Enligt mig är det ett misstag att tro att det handlar om konsensus. Att en del ändå tror det kan bero på att vi oftare blir överens genom en dialog, än genom diskussion eller debatt. Men syftet med dialog är att, genom ord, tillsammans utforska olika aspekter av en viss fråga.

Det goda samtalet

Det goda samtalet ger det hela ytterligare en dimension.  Det goda samtalet var möjligen folkbildningens främsta metod. Den utgick från att deltagarna kunde och ville lära sig av varandra. Det goda samtalet uppstår i en atmosfär där alla får plats och vågar bidra, men där man även kan bli bemött och ifrågasatt på ett bra sätt.

Det sägs ibland att samtal och dialog är kunskapens källa. Kanske avses då den sokratiska dialogen. Sokrates var inte bara en filosofisk nydanare. Genom sitt sätt att involvera sina samtalspartners i den filosofiska processen var han också i hög utsträckning en pedagogisk nydanare. Hans grundidé var ”barnmorskemetoden”. Med det synsättet hjälpte han sin samtalspartner att föda sina egna tankar. I Sokrates fall var den här idén grundad på en världsbild av att all kunskap finns i oss från början och ”bara” behövde plockas fram – eller födas fram.

Det är när jag låter mina tankar möta dina, när din kunskap möter min, när vi samtalar och reflekterar omkring våra erfarenheter som kunskap utvecklas och gammal kunskap växer och fördjupas. Ett modernt sätt att agera i samma anda är att delta i samtalet med ett öppet sinne. ”Jag tror det kan vara så här, vad tycker ni?” eller ”Jag är har ett problem, har ni någon lösning?”.

Att till exempel kasta sig in i diskussioner med ett tydligt ställningstagande främjar inte det goda samtalet. I det goda samtalet är det snarare viktigt att vara öppen för frågor, ta sig tid att svara och vara lyhörd för andra perspektiv än sitt eget. En viktig förutsättning för god kommunikation är att samtalet inte är för hårt styrt och att alla, som deltar i samtalet, har möjlighet att när som helst göra inlägg, bemötas med lyhördhet och kunna påverka hur samtalet utvecklas.

Att skicka ut en trevare och ställa en öppen fråga utan att låsa sig i givna positioner visade sig vara bra för att fördjupa diskussionen i svårare frågor: ”Jag tror det kan vara så här, vad tycker ni?” eller ”Jag är bekymrad, har ni någon lösning?”.

Så, kära läsare, vad tror du? Har det goda samtalet en framtid för att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få oss medborgare att ta till oss ny kunskap och nya värderingar för att samutveckla samhället?

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *