En kärleksförklaring till demokratin

Kanske kan vi säga att demokratin, den som faktiskt bara finns i ett fåtal länder i världen, växte fram ur fransk esperit, amerikanska frihetsdrömmar och engelsk industrirevolution. Hur som helst så tog det tvåhundra år för vår ömtåliga demokrati att växa fram.

Och om diktaturen har planhushållning till ekonomi, så har demokratin privat äganderätt och konkurrens. Individen är central, men inte som isolerade varelser utan som medborgare. Det blir en genom allmän rösträtt och att vara lika inför lagen. Men en utvecklande samhällsvarelse blir en bara genom att ta sitt personliga ansvar för kollektivets bästa.

Om feodala eller diktatoriska samhällen följer blodsbandets och klanens logik, så följer demokratin en annan. Den om att utbilda och kvalificera sig för att samutveckla en inkluderande värdegemenskap.

Karta och kompass, vilken kurs gäller för Sverige?
Karta och kompass, vilken kurs gäller för Sverige?

Diktaturen bygger på slutna system. Demokratin på öppna, ja gränslösa system. Den som säger ”Sverige åt svenskarna” behöver fundera på en sak: När var Sverige svenskt? Den som kan lite historia vet att jägare och samlare och jordbrukare invandrade och började bygga Sverige när inlandsisen smälte. Ända sedan dess har migrationen pågått. En miljon svenskar utvandrade till Amerika för hundra år sedan. Våra ”hjältekungar” rekryterade soldater från många olika länder till krigen. Finland och Norge har varit del av Sverige. Sverige har varit del av Danmark. Varifrån kom kompetensen till vår gruvdrift? Vilka språk talades i våra handelsstäder (tyska var ofta det vanligaste)? När var Sverige svenskt? Vad är en svensk?

Värdesätter du och jag tolerans, yttrandefrihet och säkerhet? Hur är det med likvärdighet och respekt för varandra som människor? Är jag tyst i kafferummet när intoleransen sprider sig? Är rädslan att hamna utanför den sociala gemenskapen så stor att jag först i efterhand agerar på vad som är rätt och fel?

Demokrati är inget vi kan ta för givet. Den behöver ständigt utvecklas och vara i rörelse. Gärna i goda samtal där jag vågar möta både mig själv och dessutom andras perspektiv. Att låtsas som att det skulle gå att stänga gränserna och förstärka vi-och-dom i samhället, det lutar nog mer mot diktatur, än demokrati. Planhushållning nästa?

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *