-en folkets rörelse- En Folkrörelse?

securedownloadFrån att vara några få samtalande till att bli många i rörelse, är vad som sker just nu. iS! växer också i form och innehåll. Det spännande perspektivet kan följas i texten: ”Initiativ Samutveckling (iS!), skapande av ett nytt slags politiskt parti” (okt 2013). Vi Samutvecklare ”har olika utgångspunkter till den traditionella politiska skalan. Vad vi har gemensamt är uppfattningen om att vi måste enas kring nya sätt att aktivt delta politiskt och skapa ett bättre sätt att samtala om svåra djupa politiska frågor…genom att lyssna till varandra och föra en konstruktiv dialog”.

Jämsides med att Daniel Görtz och Emil Ejner Friis utvecklar Initiativ Samutvecklings visioner arbetar en grupp med Daniel i spetsen på ett IT företag i Samutvecklings anda.

Leder detta till en djup och bred Folkrörelse?

Vi finner i Initiativ Samutveckling en förhistorisk och historisk exposé över idéer som drivit oss människor framåt: Traditionella idéer, Moderna Idéer, Postmoderna idéer och Vår tids idéer. Det här angreppssättet har väckt stor intresse hos mig. Just kulturen och idévärlden bär en större överlevnadsförmåga än de direkt materiella och ekonomiskfaktorerna. Det gör att våra olika samhällsformer smälter ihop på ett kanske oförväntat och oförutsägbart sätt, i en blandning av gammalt och nytt som i sin tur i växelverkan påverkar varandra och därmed blir det nya. Med andra ord det finns inga enkla modeller.

Traditionella samhällen präglas av Gudstro eller Andetro, Släktband, Traditioner… Livet upplevs upprepa sig, gå i cirklar eller cykler utan historiska konnotationer, därigenom som en drömvärld. Vår mentala förmåga är högt utvecklad dominerande vår materiella, eftersom förutsättningar för utveckling av denna sida ännu inte uppstått. Samhällets innersta väsen, det som driver samhället, är Gåvan med sin Gengåva, som är reglerade i alla sina stycken. Kvinnan är den främsta materiella och immateriella gåvan, som i enlighet med samhällets giftermålsregler vandrar mellan släkter. Vi förenas i Gåvan, en fredssymbol. Motsvaras inte Gåvan av en bestämd Gengåva blir det krig.

Slutsats: Samhällets väsen eller essens är Gåvan som genomsyrar allt och är normerad, vars regler kommuniceras inom familjen och mellan familjerna. (Normativ-Kommunikativ). Vår mentala sida dominerar den materiella.

Moderna och Postmoderna samhällen. Med materiella innovationer förändras processuellt samhället och därmed börjar vår Gudstro vackla, och vi ifrågasätter ledarskapet, släkten, traditionerna. Industrialismen inträder på världsarenan och ur familjen, kollektivet,framträder individen. Den representativa demokratin tar form.Vi, Människan, intar nu Guds plats och omskapar naturen i enlighet med våra önskningar.

Livet går inte i rundgång, cirklar, tvärtom cirkeln böjs ut till en linjal av centimeter plus centimeter, 1+1=2 och inte 3, något nytt. Vi definierar alla delar av vår tillvaro, en för en. Vi fragmenterar vårt liv. Vi alieneras, förfrämlingas som ting inför varandra. Vi blir alla varor som säljer oss till högstbjudande på marknaden. Detta skapar med tiden otillfredsställelse och kritik.Miljön tål inte heller systemets tillväxtkrav, som är nödvändigt för att utvinna vinst för dess fortlevnad. Samtidigt urholkas vår sociala och ekonomiska trygghet, jämsides med att de rika blir allt rikare.

Marknadsekonomin har givit oss de materiella förutsättningarna för att överskrida detta samhälle. Vi söker nu varandra som autentiska individer.

Slutsats: Samhällets väsen är Varan, motsatsen till tidigare forms Gåvan, Varan genomsyrar hela ekonomin och förvandlar oss till konkurrerande Varor på marknaden. Vår värld domineras av det Materiella och Instrumentella (M-I). Vår materiella sida dominerar vår mentala.

I Vardande är ett nytt tänkande som överskrider 1+1=2. istället blir 1+1=3. Hur då? Jo, allt är i ständig förändring som Herakleitos (500talet f.v.t.) menade att: vi kan aldrig gå ner i samma flod två gånger. Detta tänkande kommer att föra oss in på nya vägar. Vi balanserar N-K och M-I, samtidigt som vår mentala sida balanseras mot vår materiella. Eftersom allt är i förändring måste vi ständigt vara alerta.

Många Samutvecklare är medvetna om detta, varför vi nu ”enas om nya sätt att aktivt delta”.

Med att vi lämnar marknaden, som har utvecklats globalt, är vi redan världsmedborgare, som står vi inför nya former att ”regera”, icke regeras. Vi har ett embryo till styrmedel i FN med Mänskliga Rättigheter. Gåvan och Varan har överskridits och kvarstår att kommunicera, Dialogen, att Orda, och därigenom skapa globala normer och regler. Till exempel att enas om regeln att inte kriga, som innebär inga vapen. ”Redan” med det har vi förändrat världen, till en bättre värld, med en bättre människa.

Metoden är funnen i Samutvecklarnas Goda Samtal och i att Lyssna eller i att Orda och Icke Orda, som uttrycker samma sak på olika abstraktionsnivåer och som kan vara essensen för det i vardande.

Slutsats: Det låter som en frälsningssaga och det kan faktiskt uttryckas som en form av frälsning, frälsning från ett fragmenterat narcissistiskt samhälle, som inte rymmer Mänskliga Rättigheter.

Mänskliga Rättigheter kan anses vara för teoretiskt och icke genomförbart, men så är inte fallet. MR både bör vara och är högst genomförbart i praktiken. Det beror på vilken syn vi har på människan och vår planet. Vår överlevnad. Låt oss tillsammans praktisera det Goda Samtalet och Lyssna, genom att Orda och Icke Orda.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

2 thoughts on “-en folkets rörelse- En Folkrörelse?

  1. Hej Daniel Glad! Det är så lärorikt att få intelligenta kommentarer.
    Till sak:- Är livrädd för typ ”Sovjets fall” förändringar måste ske i takt med att vi är mentalt mogna för förändringar. En processuell fråga i vilken vi ska delta!!!! Moderniteten klarar säkert mycket till. Den är spänstig.Men det Mentala och Materiella måste fortsättningsvis gå hand i hand, givetvis med modifieringar med ständiga förändringar.Där ligger brytpunkten. Dåligt uttryckt säkert. Tack!!! Kramar

  2. Ah, vilken fröjd när du refererar e-boken om IS och sedan tillägger ett mer historiskt-antropologiskt perspektiv. Det värmer och din presentation är verkligen intresseväckande!

    Lite om frälsning på slutet: En ny nivå av utveckling kan mycket väl faktiskt lösa modernitetens många globala problem, liksom moderniteten i princip helt löst föregående samhällens problem. I samma andetag måste vi ändå alltid komma ihåg att säga att vi alltid genom stora positiva förändringar skapar nya problem som i regel är att föredra, men som alltid är mer luriga och kluriga eftersom de är mer komplexa.

    Kram kram

Lämna ett svar till Daniel Görtz Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *