Det lyssnande samhället

Det lyssnande samhället – i ett nötskal

Hanzi Freinacht, alias Daniel Görtz och Emil Ejner Friis, ger officiellt ut en bok i vår.

Här ett rykande färskt smakprov av en ”metamodern” politisk guide – Det lyssnande samhället.

Mittfåran i svensk politik kan sägas vara ”grön-social-liberalism”. Politiken är hyfsat klimatmedveten, socialt ansvarstagande och liberal. Jämför med Kina, Ryssland eller Ungern osv.

Men, säger författarna, version 2.0 av denna politik är i vardande. Och det handlar om ett extremt socialt, liberalt och miljömedvetet samhälle. Ett samhälle utan fattigdom och social otrygghet, med ett fritt, dynamiskt och långsiktigt näringsliv samt en hållbar livsstil hos hela befolkningen.

Detta kräver ett betydligt mer medvetet välfärdssamhälle. Ett samhälle som inkluderar den psykiska, sociala och emotionella aspekten av att vara människa.

I dagens samhälle lever de flesta i en stressfylld tillvaro. Studier, arbetslöshet, eller karriär i ett välavlönat jobb medför stress av olika de slag. Speciellt för kvinnan som fortfarande verkar ta huvudansvaret för familjen. Det vi betraktar som normaltillståndet i vårt välstånd verkar helt enkelt vara för tufft för våra psyken. Alla valmöjligheter, all information, ständigt uppkopplade – samtidigt som världen tränger sig på med finans- och klimatoro, krig, terror och flyktingar.

Stressen motverkar även barnens potential att blomma. Ämnes- och kursbetyg styr tillvaron i skolan och framställs som mer eller mindre livsavgörande. Den kollektiva rädslan i ett samhälle håller oss tillbaka. Våra tillkortakommanden göms under sociala masker och blockerar delvis vår autenticitet. Vi hämmas i våra strävanden att vara riktigt snälla, intelligenta och öppensinnade, när rädslan styr oss omedvetet.

Ska vi verkligen vara lyckliga?, frågar sig författarna. Ja, svarar de unisont. Se skillnaden mellan hedonistisk lycka (trevligheter och nöjen) och eudaimonisk lycka (mening, syfte med livet och sinnesfrid) och bejaka dem båda! Strävan efter en lycklig vardag innefattar även livets utmaningar, smärta och sorg. En person med sinnesfrid klarar sannolikt en stor motgång bättre, än den som är olycklig från början.

Lycka, kanske i betydelsen välbefinnande, tjänar ofta det gemensammas bästa. Personer som mår bra bidrar mer långsiktigt till helheten, än de som drivs av rädsla och bevakar egenintresset.

Många faktorer samverkar för att en människa ska blomstra, eller vissna. Det forskas på området både inom medicin och psykologi. Biologi, psykologi, sociologi och ekologi interagerar i stor komplexitet. Inom politik och välfärdssystem kan det kallas för Det lyssnande samhället.

Metamodern politik, menar författarna, strävar efter att alla ska känna sig trygga på den djupaste psykiska nivån. Det ger individen utrymmet att vara autentisk. Politiken, hand i hand med vetenskapen, öppnar för en långsam och långsiktig process som är transparent och djupt demokratisk. Den kulturella, social-psykologiska processen omvandlar skolor, arbetsplatser, hälso- och sjukvård, marknaden, relationerna, sexlivet, perspektivet på livet.

Allt detta medför ett mycket stort ansvar och kan bara ske öppet och med djup medvetenhet. Två frågor behöver hela tiden hållas öppna:

  1. Hur skapas bra grundförutsättningarna så att människan kan nå sin fulla potential?
  2. Hur kan detta göras öppet, demokratiskt utan manipulation och omedveten kontroll?

Den metamoderna politikern lever och andas dessa frågor. För om bara en fråga missas, kan det leda väldigt fel i samhället. Hittills har ledarskapet i världen inte kommit i nivå med informationsålderns digitala landvinningar. Det krävs en större mognad och vidsynthet hos metamoderna politiker, än vad som syns i dagens debatter.

Idag är det få som överhuvudtaget närmare sig fråga ett. Kanske för att de i så fall behöver möta djupet av konsekvensen att leva med fråga två?

Utan att gå in på fråga ett och 2, kan politikerns/chefen/ägaren hålla sig kvar i en ”liberal oskuldsfullhet”. Och därmed känna sig fri att kritisera alla som vill förändra samhället/organisationen/företaget så att fler människor lever sin fulla potential på riktigt.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *