Det femte kronbladet – akademin

chaosSamutvecklingen har enligt resonemangen i denna bloggserie fem olika kronblad på sin blomma. De olika kronbladen hänger ihop och skapar en helhet. De är beroende av varandra för att en verklig samutveckling ska kunna ske. Samtidigt är de delvis oberoende av varandra och innefattar ganska olika aktiviteter och möten.

Detta är bloggseriens avslutande inlägg. Det femte och sista kronbladet i samutveckling är filosoficirkeln eller akademin. 

Samutvecklingsakademin har tre huvudsakliga uppgifter:

1. FORSKNING i samutveckling. Att utmana och kontinuerligt omforma samutvecklingens grundläggande filosofi. Samutveckling är aldrig ett färdigt projekt med färdiga idéer. Det kan och bör utmanas och måste alltid fördjupas i en gemensam process.

2. Samutvecklande UTBILDNINGAR. Att hålla i workshops och kurser som gör människor kompetenta i samutvecklingens tankesätt så att man själv kan använda tankarna på valfritt sätt. Sådana workshops och utbildningar måste hållas i samutvecklingens anda, det vill säga med hög grad av deltagande, mänsklig närvaro och dialog.

3. SPRIDNING AV samutvecklingens IDÉER. Samutveckling bör bli mer välkänt som begrepp så att människor långt bortom iS! kan förhålla sig till det. Andra partier ska kunna anamma idéerna, medias klimat kan påverkas, universitet och näringsliv påverkas – och enskilda människor beröras.

För er som har akademisk bakgrund kanske ni känner igen dessa tre uppdrag – de åläggs alla universitet. Medan exempelvis iScaféerna (kronblad 1) med nödvändighet bygger på lokalt deltagande är samutvecklingakademin ett nationellt, nordiskt och internationellt projekt. Det handlar om att bygga upp en långsiktig kunskapsmassa om samutvecklingen som kan utvecklas långsiktigt i en dialog mellan insatta, kritiskt tänkande samutvecklare som träffas med jämna mellanrum.

Varje kronblad har sina specifika dygder. Deltagande i samutvecklingsakademin genomsyras av hederskodex. Det mänskliga mötet och den känslomässiga uppriktigheten står fortfarande i centrum. Akademins särskilda dygder, de som eftersträvas  av deltagare är:

  • Intellektuellt allmänintresse och samhällsintresse
  • Filosofiskt djup och en filosofisk förståelse för samutveckling
  • Skärpa och vetenskaplig kritik
  • Existentiell livssyn
  • Komplext tänkande
  • Intellektuell hederlighet
  • Pedagogisk förmåga
  • Kommunikationsförmåga i text

Det är alltså ganska annorlunda förmågor som krävs inom samutvecklingsakademin jämfört med flera av de övriga kronbladen, även om viss likhet finns med kronblad 4, tankesmedjan. En viktig anledning till att akademin behövs är att färre krockar ska uppstå mellan de mer idemässigt och de mer praktiskt orienterade Samutvecklarna (iS!-medlemmarna). Här finns en frizon för den förra gruppen, i vilken ingen tanke är för akademisk, torr eller experimentell. Här diskuteras och debatteras. Här avhandlas nya utvecklingar. Det är högt i tak och förtåelsen för samutveckling växer, förändras och får liv. Det kan ibland behöva göras i stilla isolation från världens många små ting och vardagliga brus.

Låt oss skapa samutvecklingens akademi. Låt oss leka Platon en stund och blixtra och leka med idéer och gotta oss verklighetens hårresande och svindlande mysterium. Låt oss ha nyfikenhet och tålamod, för att vi vet att den lekande tanken i rätt gemenskap är ett av universums kraftfullaste verktyg för att förändra världen.

Låt alla fem kronblad blomma tillsammans.

 

Dagens låt: Supersymmetry av Arcade Fire

 

Tidigare inlägg i samma serie.

Samutvecklingens fem kronblad
Kronblad 1
Kronblad 2
Kronblad 3
Kronblad 4

 

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

One thought on “Det femte kronbladet – akademin

  1. Ja, och låt oss även labba med Sokrates vars motto ”Känn dig själv”, är mer aktuellt än någonsin i vår tid. Sokrates ville ju bl a att politikerna skulle vara filosofer som såg bortom sinnenas bedrägliga skuggbilder (enligt Platon) – och att de skulle utöva sitt ämbete utifrån plikt, inte makt. Kvinnor skulle ha samma rätt till intellektuell och andlig utveckling som männen. Inte konstigt att makten ville att han tog sin giftbägare år 399 f kr.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *