Det borgerliga samhället och samutvecklingen

Samutveckling är på många sätt ett oskyldigt litet projekt som handlar om att förändra samtalsklimatet i samhället, att göra politiken mänskligare, öppnare och roligare.

Men samutveckling behöver inte vara alldeles oskyldigt. Faktiskt utgör inget av de befintliga riksdagspartierna någon egentlig utmaning till det borgerliga, moderna samhället. Alla bygger på den grundläggande idén om ett hushåll med privatliv, ett professionellt liv med ”jobb” och ”karriär” och en offentlighet som är styrd av tjänstemän men kontrollerad genom valda politiker. Samutvecklingen ensam utmanar denna ordning – men gör det på ett snusförnuftigt, artigt och ärligt naivt sätt. Det borgerliga samhället, det ekonomiska och sociala system som utmanas, bygger på idéer om professionalism och konkurrens. Därmed är det borgerliga samhällets första reaktion på samutvecklingen inte svår att förstå.

Vänta er inget jubel

Vänta er hån. Det är lätt att vara snäll och förstående när ens verklighetsbild och samhällsideologi inte utmanas på allvar. Svårare blir det när någon kommer och vill göra om själva den kultur i vilken man lever och verkar. Ännu svårare blir det när de som vill göra om kulturen (t.ex. samutvecklarna) dessutom öppet erkänner att man inte vet exakt hur det ska gå till eller vart det ska leda istället.

Initiativ Samutveckling utmanar det borgerliga samhället i grunden, men inte utifrån den gamla politiska skalan. Vi gör det dessutom genom en öppen process som mer än tydligt visar på alla våra mänskliga brister och amatörmässiga första steg.

I den mån vi kan vänta oss uppmärksamhet från pressen i första rundan blir det i regel det borgerliga samhällets försvar i form av hånfullt avståndstagande. Inget ont i det egentligen. Om vi faktiskt vill något ganska annorlunda än det befintliga samhället kan vi ju knappast förvänta att det befintliga samhället ska tacka oss för att vi påpekar dess brister och samtidigt gör oss sårbara och öppna för kritik.

Här omnämns iS! för första gången (!) i en svensk tidning. Författaren är mestadels avfärdande men också lite nyfiken.

http://www.vt.se/opinion/ledare/?articleid=7505238

En nästan identisk artikel kom i Danmark när det danska Alternativet startades.

http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2013/11/29/alternativet-til-hvad/

Och i lite allmännare termer talar t.o.m. DN:s ledare avfärdande och lite spefullt om viljan till ett större existentiellt djup i samhället.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/de-lata-utopisterna/

De tre artiklarna är de första jag sett i allmän press som diskuterar fenomenet samutveckling som politisk rörelse. De låter oss ana ett mönster redan nu: vänta er inget jubel.

 

All that glitters

Men ibland är allt som glittrar guld. Bara vi syns och hörs vinner våra idéer och synsätt mark helt enkelt för att de är mycket svåra att ducka. Det är kul att man tar sig tid att kolla upp samutvecklingstankarna och på detta vis sprids de. Till att börja med verkar de orealistiska och naiva, så småningom tar de form och slår rot i samhället. Det gäller bara att inte vara defensiv. Att vända andra kinden till, att tacka för uppmärksamheten. Då visar vi på ett gott exempel och bryter oss loss från det nuvarande samhällssystemets begränsningar.

Alltså – det ligger i sakens natur att den som utmanar samhället inte kan vänta sig tacksamhet i första rundan. Men om vi är samutvecklingsidealen trogna kan vi utmana utan att provocera i onödan, och bli utmanade utan att provoceras själva.

 

 

Vänligen gratulera mig till att ha fått detta skrivet, sitter hemma med influensan. En faslig sjuka.

 

Dagens låt: Backstabber Lady – Miss Li

 

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

2 thoughts on “Det borgerliga samhället och samutvecklingen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *