Den osynliga handen

Vårt ekonomiska system är baserat på individens egenintresse/girighet, för att det påstods vara människans sanna natur. Marknadsekonomi i kombination med kapitalism. Med osynliga handens hjälp skulle allt ordnas till det bästa om individernas konkurrens på ”den fria marknaden” fick råda. ”Greed is good”. Personer som skapade växande profitdrivna företag som genererade varor, aktievinster, skatteintäkter och arbetstillfällen gavs stöd och resurser. Företag skulle inte ha något annat ansvar än att göra vinst.  Alla påstods ha möjligheter att blir rika om de kämpar. De som inte anstränger sig (t.ex. grekerna) får ligga som de bäddat.  Jo visst, många föds med enorma skulder i fattiga länder, men om de kapitalistiska ekonomiska incitamenten införs kommer fattiga länder så småningom få välstånd och överflöd. Det var den teoretiska modellen.

Gordon Gekko, vår tids hjälte?
Gordon Gekko, vår tids hjälte?

Den osynliga handen fanns aldrig. Det fanns bara individer som i olika delar av hierarkin försökte få så stor del av resurserna som möjligt. Så snabbt som möjligt. Snabbt upp med alla värdefulla mineraler vi kan pressa fram ur naturen, och sälj. Om du har något kapital: köp billigt sälj dyrt. Utnyttja din förhandlingsposition så mycket du kan.

Ingen har möjlighet att ta övergripande ansvar för en gemensam bättre framtid. Det skulle ju inte behövas när det nu fanns ”en osynlig hand”.
Det som fanns var bara egenintresse som skapade befogad rädsla.  Det mesta av våra liv och våra naturresurser är nu exploaterade. Naturens resurser sinar. Konkurrensen hårdnar och allt mer desperata metoder accepteras.

Läkemedelsindustrin ”går över lik” för att klara sig i konkurrensen. Oljeindustrin går över lik av samma skäl. Livsmedelsindustrin gör inte mer än de tvingas till av lagar, för att lura på sina kunder produkter de tar skada av. Finansindustrin….??   Lobbygrupper påverkar nationers lagstiftningar för att skapa större manöverutrymme för de egna företagen, så att de kan få konkurrensfördelar. Produktion flyttas till regioner där arbetsvillkor och löner är som sämst. Det fuskas och manipuleras på alla nivåer för att ta över fler marknadsandelar.

Ingen är ond. Ingen vill illa. Alla är bara otrygga och rädda, och hänsynslösast vinner. Incitament för gemensamt ansvar har krymt ihop till ingenting. Det skulle ju inte behövas någon nämnvärd politisk ledning, det skulle ju den osynliga handen ta hand om. Staten skulle inte lägga sig i.
Adam Smith skapade begreppet ”den osynliga handen” och sedan har metaforen fått vingar. Blivit en ideologi. En falsk trygghet som många fortfarande klamrar sig fast vid.

Den osynliga handen… Var det inte väldigt naivt. Fånigt. Flummigt. Vi ville eller övertygades att tro på sagan.

Munnar har mättats. Många har blivit rikare. Vi ger kapitalism och marknadsekonomi förtjänsten. Till viss del rättmätigt, men hade inte fossila bränslen och teknikutveckling/industrialisering oavsett ekonomiskt system stora roller i den processen?

Oljeläget 2014. Fossila bränslen (liksom allt annat) ska snabbt exploateras enligt de nuvarande ekonomiska reglerna, men skapar nu global överhettning. Det tjänas fortfarande stora pengar på de produkter som göder klimathotet. Om det fanns något annat än individer som skor sig, borde ett land som Norge med enorma rikedomar kunna avvakta och vänta med att sälja sin olja tills priset gått upp, men det finns bara individer som kortsiktigt konkurrerar om delar av profiten.

Vi har en tunn jordskorpa som vi lever av, som vi borde vara en del av och vårda. I stället ägnar sig nationer och företag åt ”landgrabbing” för att snabbt exploatera olika resurser. Familjer som i generationer levt på sina små jordegendomar tvingas bort. Industrijordbruk som skadar naturen och till stor del producerar onyttiga livsmedel tar över. Fackliga företrädare dödas när de försöker upprätthålla löner som går att leva på. Löner sänks för profit eller i bästa fall för att rädda jobben.  Alla kämpar mot alla andra. Allianser är bara tillfälliga. Alla kan falla.

Den osynliga handen skulle göra kapitalismen god, men den var bara ett önsketänkande. Dessutom var den kapitalistiska synen på människans natur inte sann. En myt baserades bara på en annan. Vi var aldrig bara giriga, trots att vi ofta drevs till att bli det. Trots vårt ekonomiska system har människor inte bara handlat i eget intresse, och det är kanske därför systemet överlevt så här länge.

Nu kommer naturkatastroferna allt tätare, men än har det bara börjat. Ingen högkonjunktur är i sikte, och kanske är det räddningen. Vi är vilse! I vilken riktning går vi nu?

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *