Samhällets läkande rum

Tidigare naturliga mötesplatser såsom kyrkan och folkets hus har försvunnit utan att ersättas med annat än gallerior och kaféer. Riskfaktorer för konflikt, som ensamhet, klimatskam, rädsla och dualism, ökar med […]

Bara ord, men ändå

De nordiska statsministrarna har nyligen presenterat en gemensam deklaration att de nordiska länderna ska bli de mest hållbara i världen år 2030. De nordiska samhällena ska bli koldioxidneutrala. Fokus ska […]