Duckar vi ?

Universum låter sig knappast förklaras med en gud eller annan central instans som styr och ställer. Naturen i sig är sammansatt och ömsesidigt beroende. Men någonstans på vägen har människan […]

Rädsla för demokrati

Idag är det få länder i världen som kan räknas in bland demokratins länder. Ändå tar många svenskar den som självklar – men utan att reflektera över vad som pågår? […]