Att leva och fungera i vår tid

Det verkar ta allt längre tid för våra unga att ”etablera sig” i dagens samhälle. I jordbrukssamhället blev de unga tvungna att bidra till försörjningen tidigt i livet. Idag är det hela mer diffust och komplext. Ju längre vi lever från jorden och ju mer vi lever i våra huvuden, desto svårare verkar det bli att ”finna sin roll”.

Möjligen lever stor del av befolkningen i Nordens utvecklade länder i en postmodern era. Kanske till och med i en metamodern dito. Den senare präglas av svängningar, oscillation, mellan än det ena, än det andra. Bäst klarar sig kanske den som på ett avslappnat sätt kan förhålla sig till dessa förändringar i tillvaron. Höger-vänster? Varför inte utvecklas framåt?

Sverige är bara ett exempel på ett land vars historia är kantad av förändring, invandring, kriser och framgångar. Vi har under 200 år sluppit krig, men har ofta – som nu – haft eländet runt knuten. Vi tvingas, med romernas öde, återse fattigdomen i vitögat.  Samtidigt skapar vår konsumtionsnivå ett ekologiskt avtryck i storleksordningen 3,7 planeter. Det vill säga att om alla levde som vi, skulle det krävas nära fyra jordklot för att kunna förse produktionen med naturens råvaror och energi. ”Beacause I’m worth it…”

Vidare kan nationalismen vara ett exempel på att mildra sin ångest, nu ”när allt svänger hit och dit”. Ett sätt att försöka återkalla tillvaron av en inbillad tid i historien då ”allt var bättre”. Men ingen kan ju ha vetskapen om hur det var förr, för alla. Därför skriver jag ”inbillad”. Och vad står det för när ”jag lever i ett land jag inte känner igen”? Vad är det jag vill känna igen?

Rörelse eller vibration som varierar kring ett jämviktsläge
Rörelse eller vibration som varierar kring ett jämviktsläge

Dagens Sverige, det som många inte känner igen, räknas som ett av de bästa länderna i Världen att leva i. Landet med den bästa ekonomin, tillgänglig natur, social rättvisa, bland de bästa länderna att vårdas och åldras i.

Det som sannolikt var ”bättre förr”, är skolans undervisning i matematik, grammatik, läsning och läsförståelse. Annars så tror jag det var värre förr med olyckorna i biltrafiken, brottsligheten, mobbningen och lärandet i skolan, jämställdheten, fördomarna mot andra kulturer och hudfärger. De som drömmer sig tillbaka till den ”eviga tillväxten” i Sverige under 1950- och 60-talen, glömmer att förutsättningen var ett sönderbombat Europa där Sverige drog nytta av sin intakta industri. Dessutom förefaller man inte medveten om miljö- och klimataspekten…

Den som säger att det var bättre förr, glömmer att tillvaron verkligen var förutsägbar före industrialiseringen. Jobba hårt från barndomen och sedan dö ung i sjukdom eller våld. Nostalgi väljer subjektivt axplock ur en idealiserad historia. Låg igenkänning i dagens samhälle handlar sannolikt om något helt annat. Att jag inte känner eller förstår mig på – mig själv.

Tillvaron svänger hela tiden mellan värderingsmässiga ytterligheter. Bilden av samhället förändras. Mot denna bakgrund har jag lärt mig att djupt värdesätta idéerna bakom Initiativ Samutveckling.

Jag uppfattar iS! värdegrund som ”pragmatisk idealism med en naiv medvetenhet”.

Idealisten styrs av idéer och tror att världen styrs på motsvarande sätt. Detta kan ses som att ”vara i det blå”, och balanseras då av att samtidigt vara praktisk nyttig och att uppnå resultat. Som när vår lilla förening iS! – baserad på en skör, bärande idé – blev en av de största arrangörerna under Almedalsveckan på temat Almedalens goda samtal – och fick ett stort genomslag i samhället.

Medvetenhet handlar om att se saker som de är. Jaget och vårt tänkande utgår tyvärr från en snedvriden varseblivning, enligt nobelprisad forskning. Vårt tänkande är överskattat och förmågan att vara närvarande och medveten är knappt något vi pratar om. När medvetenhet balanseras med naivitet, så uppstår musik.

Godtrogenheten och ärligheten hos ett barn, körs över i det omedvetna samhället. ”Kejsaren är naken”… Om vi är godtrogna gentemot varandra uppstår ett riktigt möte. Det sker förvånansvärt ofta när vi är sårbara och öppna. Naivitet blir då som en laserstråle i ett förljuget samhälle, speciellt när det kombineras med medvetenhet.

Det är härligt att mötas på riktigt i samhällslivet – och det mötet börjar hos oss själva!

Se där, en möjlig framgångsformel för Initiativ Samutveckling!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *