Arbetslinjen på riktigt

Det tar minst sju år för en nyanländ till Sverige att komma i arbete. Detta mitt i högkonjunkturen. Arbetsförmedlingen fungerar inte och arbetsgivaren har svårt att möta ett ”osvenskt” namn redan i en ansökningshandling. Och så pratar och utreder vi och så pratar igen om integration

Jag föreslår istället att tillgripa entreprenörens tillvägagångssätt i denna ödesfråga för svensk sammanhållning och svenskt välstånd på sikt. Att agera, utvärdera och finjustera en lösning i praktiken. Med en sådan modell skulle det sannolikt inte behövas mer än ett år för att få jobb, mot sju i byråkratins och fackets Sverige.

Den bästa tänkbara integrationen är att nya svenskar arbetar. De lär sig språket snabbare och de gör nytta för samhället. Alla har betydelse på en arbetsplats. Lärlingar som lyckas skapar sig en positiv självbild och stärker dessutom hoppet för många andra nya svenskar. Och goda exempel visar andra företag vad som är möjligt.

Arbetspraktik med svenskundervisning

Matcha en nyanländ människas kompetens, talang och möjligheter, med ett lärlingsjobb. På halvtid. Villkoret för denna möjlighet är godkända studier i svenska på halvtid. Istället för studieskulder och ovisshet skaffar sig lärlingen på så sätt både kontakter och erfarenheter. Till det någon form av examen i svenska. Efter ett år skulle säkert de flesta av dessa ”lärlingar” kunna få en anställning.

Omöjligt? I Tyskland har företagen 3-5 procent lärlingar bland sina anställda. I Sverige finns redan ett projekt där Skolverket och några fackliga organisationer samarbetar. 16 skolor och 200 elever deltar i pilotprojektet från hösten 2017. De får 6 000 kr per månad som lärlingar.

Järva som exempel

Politikerveckan i Järva 2018 kan bli viktig för Sverige mitt i valrörelsen. I denna del av Stockholms Stad finns många möjligheter att skapa uppmärksamhet för denna modell. 20 procent av ett samhälle utgörs av näringslivet och 80 procent är det gemensamma i olika former. I Järva är detta målande med en 50-procentig arbetslöshet, ett stort utanförskap och fattigdom i Stockholms Stad – och det mitt i det blomstrande näringslivet i Kista.

Genom att matcha näringsliv och de goda krafterna i Järva skulle mycket kunna hända på ett år!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *