Alla ”nyttiga idioter”

Att vara en “nyttig idiot” betyder inte att vara obegåvad. Det betyder att man går någon annans ärende utan att vara medveten om det. Man är styrd. Inte nödvändigtvis av någon eller några, men kanske av normerna i sin samtid.

Om vi ser det som att vi mobbar vår planet. Vi skadar den, vi ignorerar den, trakasserar och misshandlar den. Gång på gång, på gång. Ekosystem slås ut , djurarter försvinner, haven och marken blir giftigare och surare. Klimatet är mer och mer ur balans. Naturens resurser förbrukas i en högre takt än vad de återväxer.

Några av oss leder och driver mobbingen, några av oss är passiva och låter det ske, några motsätter sig mobbingen. Jag är främst intresserad av en annan grupp. Om man ska bryta mobbing är det verkningsfullt att finna ut vilka som är medlöparna.  Där finns också de “nyttiga idioterna”.  I den gruppen finns i olika grad egen motivation till den pågående misshandeln, men där finns i regel också tvivel. Medlöpare vill hålla sig väl med dem som leder mobbingen. Medlöpare är osäkra på sig själva. Medlöparen kan få utrymme att ladda ur egna frustrationer, men är oftast bara styrd av sin rädsla att inte tillhöra gruppen. De strävar efter trygghet genom att hålla sig nära toppen i hierarkin.

I alla destruktiva processer behövs en stor mängd nyttiga idioter. De som följer och upprätthåller normerna. De som blir provocerade om normerna ifrågasätts. De delar värderingar med dem som sätter dagordningen, men mest för att de är auktoritetsberoende.

Vilka är då vår tids normer? Det är inte jämlikhet eller rättvisa som präglar vår samtid. Det är inte måttfullhet och balans som råder. Det är inte visdom och livskvalitet som är i fokus. I vår tid får alla får vara ”sin egen lyckas smed” eller om man ser det ur det andra perspektivet: alla får skylla sig själva. Om man generaliserar är det ”kapital” som anses vara lösningen på trygghet och makt över sitt liv, och det är inte  en obefogad slutsats att dra när man växer upp i den samhällsordning vi lever i nu. Kapital fördelas nu extremt olika. Somliga lever i enorma överflöd medan andra går under. Alla kan förlora sin inkomst, så det gäller att passa på att skaffa kapital när man kan.

Förmodligen är vår tids ”nyttiga idioter” involverade i att på alla tänkbara sätt skapa profit, oavsett konsekvenser. Och det är där skadorna på vår planet har sitt ursprung.

De är duktiga, ser till det positiva och gör vad som förväntas av dem. De premieras för det. De strävar efter att vara starka och vill bli oberoende (utan vidare logik, men…). De föraktar det de betraktar som svaghet. Inte minst föraktar de sin egen svaghet, och för en ständig inre kamp mot tvivlet. Oftast försöker de komma undan sitt tvivel genom att projicera svaghet/dumhet på andra. Svag är den som inte är smart, och inte kämpar hårt för att vinna. De föraktar och/eller distansierar sig från förlorarna . Med sitt förakt kan de motivera sig till att trampa på andra och göra skada i världen. De slickar uppåt och sparkar neråt. De gör illa, men gör det för att det är vad tidens normer påbjuder. De är fokuserade på att söka beröm och bekräftelse, utan att så noga bry sig om för vad. Och vi ger dem beundran och inflytande. De frågar inte varför. De följer ledarna som har makten och äger nästan alla resurser.

Det talas nu ofta om “whistlelblowers”, och de finns där. Människor som inte vill delta i orättvisorna/ förtrycken/orimligheterna. Men “whistlelblowers” kan bara finnas om det finns tillräckligt många andra som deltar i att upprätthålla det orimliga.  De som inte ser, hör eller förstår. Eller inte tror att saker kan ändras.

De som leder mobbingen är svåra att påverka och ens nå fram till. De som är passiva ger visserligen strukturen legitimitet men kommer att vända kappan efter vinden, så frågan är hur vi kommer åt vår tids medlöpare? De har en nyckelroll i den förändring som nu behöver ske. De ger de destruktiva krafterna sin makt.  Men vilka är vår tids “nyttiga idioter? I vilka positioner sitter de? Var arbetar de? Vad röstar de på? Vilken relation har de till naturen? Hur ser de på klimatutvecklingen? Vad har de för åsikter? I vilka kretsar i samhället rör de sig? I vilka nätverk finns de? Vilka organisationer och verksamheter har de skapat?

Vilka “nyttiga idioter” har var och en av oss i vår närhet (och i oss), och hur kan vi nå fram till dem? Medlöparna behöver befrias från sin roll. De far också illa. De ser inte vilken makt de har med sin roll i strukturen.

Det är inte svart-vitt. “Nyttig idiot” kan man vara i högre eller mindre grad.  Man kan vara medlöpare i vissa delar av sitt liv, men inte i andra. Jag är medveten om vissa sammanhang när jag haft rollen, men troligen inte alla.

Vår planet blir allvarligt misshandlad nu, men den kommer att klara sig. Det är kanske som med mobbing, i längden klarar den som blir utsatt sig ofta bättre, än många av de som deltog i att skada och förtrycka.

Hur det än gått, när vår nutid blivit historia, hoppas jag att vi kan förlåta vår tids “nyttiga idioter”. Det var skuld och skam för sig själva som drev deras handlingar. Skam och skuld var en för stor del av kulturen vi växte upp i och det behöver få ett slut. Vi behöver rusta oss med mer självkänsla, än med självförtroende.

Anders

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

2 thoughts on “Alla ”nyttiga idioter”

  1. För mig är det här sanningen. Att våga se strukturen, att våga få lite mer självkänsla för att våga stå på sig, att våga möta och diskutera med dem som kan ändra åsikt och som kan förstå att vi faktiskt förstör. Så jävla fint skrivet, så ärligt och så rätt på många plan. Tack!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *