Samtalscafé som idé

Visionen är ett modernt samhälle baserat på människans inre tillväxt i balans med naturen. Vårt sociala liv utvecklas då inom ramen för de ekologiska begränsningarna, med ekonomi och materiell konsumtion som ett medel – inte ett syfte.

I en tid då polarisering i ”vi och dom”, samt förnekelse av klimatfrågans allvar, så vill vi skapa ett pågående samtal i samhället som baseras på dialog. Ett samtal som kan skapa ett medvetande bortom idén med människan och naturen som en produktionsresurs.

Välkommen till ett Samtalscafé!

Tillit bygger, rädsla raserar

I en tillvaro där ensamheten blir individens skugga och debatten min vardag, så behövs dialogen. Ett pågående samtal där olikheter möts med intresse. Samhället behöver ett värdskap för detta.

Dialogvärden håller formen för samtalet där alla kan komma till tals. Samtalet som bygger på att lyssna. Det verkar som att tillit skapas snabbt när denna form upprätthålls. Konkurrens (om ordet) byts mot samarbetet i att utveckla olika perspektiv på en samhällsfråga. Vi har utvecklat formen sedan 1990-talet och vid det här laget har snart 10 000 människor deltagit aktivt i dessa dialoger.

Det handlar om att mötas på riktigt oavsett om det är två eller två hundra personer som deltar. Open Working Space kallar vi den övergripande formen som i sig innehåller ett 50-tal olika arbetsmetoder för grupper i olika storlekar.

Vi har jobbat med chefer och medarbetare i Hong Kong och New York, Buenos Aires och Frankfurt, Dallas och Åre, Montreaux och Santiago, Tensta och Säffle, London och Stockholm. Det blir samma resultat som att jobba med Nazister under Almedalsveckan, eller våldsamma ungdomar i utanförskapsområden. Och som när vi jobbar på temat religionsfobi där muslimer, hinduer, kristna, judar och sekulariserade svenskar samarbetar.

Detta naturliga samspel fungerar över generationsgränser och ekonomiska klyftor, känslighet kring HBTQ och andra identitetsfrågor. Människor som lyssnar till varandra börjar snabbt också respektera varandra – och även sig själva på ett djupare plan.

Ja, frågan är om det inte skulle kunna fungera även för att lösa klimatkrisen?

Almedalsveckan

Sedan år 2013 är vi med under hela Almedalsveckan. Vi har hållit 240 dialoger med över fem tusen aktiva deltagare på vår mötesplats Samtalsgården!

Initiativ Samutveckling finns på skolgården mellan cypresserna snett upp till vänster från Almedalen på bilden!

initiativ Samutveckling! arrangerar Samtalsgården vid cypresserna snett upp till vänster från Almedalens scen.

Järvaveckan

2018 arrangerade vi för första gången Samtalscafé under politikerveckan i Järva. Såväl partiledare, som skolungdom och medborgare från Järva deltog. 2019 hade vi teman som Läkande rum, Våga vittna och Svensk identitet. Järvabor och nysvenskar dominerade antalsmässigt dessa viktiga samtal.

Politiker och medborgare i samtal
Politiker och medborgare i samtal

Dialogen är vår kärna

iS! utvecklas med våra Samtalscaféer som bildar ett läkande rum för deltagarna. Yttre olikheter som ålder, kön, hudfärg tappar betydelse. Identitet som religiös eller politisk övertygelse försvinner också efterhand när något annat tar över. Känslan av att mötas på riktigt. HBTQ eller andra begrepp en del har fördomar mot, blir underordnat i möten där den kollektiva intelligensen sätts i första rummet. Det läkande rummet.

iScafé! i Visby en tidig morgon 2014
Samtalscafé! i Visby en tidig morgon 2014

Läkande rum som ide´

Hur skulle ett samhälle se ut som baseras på meningsfullhet, delad av de många människorna? En meningsfullhet som baseras på allas lika värde, frihet och hållbara värderingar?

Hur skulle en sådan sammanhängande kultur kunna uppstå?

Ett ständigt pågående samtal är nog en nödvändig startpunkt. Människor från olika subkulturer kan då komma tillsammans för en dialog där de kan dela sina meningar med varandra. Detta kan i sin tur ge upphov till nya meningar som kan bli gemensamma. Basen i sådana samtal behöver vara lyssnandet.

Vi behöver platser i det offentliga rummet, läkande rum, dit människor kan komma tillsammans enbart för att kunna diskutera utan att behöva lösa problem, men för att ventilera sina åsikter i ett respektfullt sammanhang. Poängen skulle vara att helt enkelt kommunicera, dela med sig till varandra och se om de kan nå en gemensam förståelse. Att etablera ett pågående samtal utifrån engagemanget av själva kommunikationen.

Ordet kommunikation kommer passande nog från latinets ’communicare’, som betyder ’göra gemensam’.

Vad som behövs är således en riktig dialog där det meningsfulla flödar genom de människor som deltar. Grundidén är att kunna samtala samtidigt som jag väntar med mina personliga åsikter. Genom att lyssna in, så kan nya perspektiv växa fram. Åsikter kommer därför fram inför alla så att de olika perspektivens grad av sammanhang kan framgå.

Berättelser om Sverige

Vetenskapens kärna kan sägas vara ett nyfiket undersökande. Ett samtal med denna attityd blir ett experiment där jag kan undersöka min egen reaktion och respons på andras åsikter. Till det kommer att jag kan följa hur mitt eget engagemang växlar under samtalets gång.

Varje samtal med en vetenskaplig attityd kan bli som ett gemensamt laboratorium när vi lyssnar på varandras åsikter utan att avbryta eller gå in i argumentation. Oberoende av om andras åsikter är behagliga eller obehagliga, så tillför de något till samtalet, dialogen.

Den som varit med om sådana samtal, där individerna känner sig respekterade och lyssnade på varandra på detta sätt, har ibland upplevt ett gemensamt och sammanhängande medvetande. Varje individuellt medvetande tas där in i det gemensamma medvetandet. Det gemensamma medvetandet vidareutvecklar sedan varje enskilt medvetande.

I samtal med ett gemensamt sammanhängande medvetande uppstår kollektiv intelligens. Dialogen blir då gemensam relation och delaktighet, utan att deltagarna är eller behöver bli personliga vänner. Samtalet för individerna in i en djupare kollektiv förmåga, bortom tänkande och känslomässighet.

Modern fysik utgår inte från ett mekaniskt universum. Det gjorde inte ens Isaac Newton på sin tid. Det finns subtila naturkrafter som sammantaget blir väldigt starka. Som gravitationen. När människan, för ett ögonblick, lämnar den materialistiska tron och deltar i en riktig dialog, då känner vi oss inkluderade i helheten utan att veta hur.

Ett sådant, pågående och inkluderande samtal skulle i sin tur bidra till ett mer sammanhängande och meningsfullt samhälle. Ett samhälle i relation till naturen. Detta skulle sannolikt göra oss mer naturliga även i urban miljö och öka hälsan för såväl kropp, som medvetande och samhälle.

Offentliga, läkande rum?

Samhället bygger på en rad mer eller mindre uttalade överenskommelser om hur vi ska bete oss. Några målade streck i asfalten signalerar för bilisten att visa extra hänsyn till fotgängare. Nu visar det sig att övergångsställen tenderar att bli den farligaste platsen för oskyddade trafikanter. Fotgängaren tar inte sitt ansvar, utan går rätt ut i gatan förvissad över sin ”rätt” att göra det. Och bilisterna stressar på mellan rödljusen.

Det offentliga rummet, som frizon för ett demokratiskt beteende baserat på allas lika värde, är i gungning. Nazister marscherar allt oftare i Sverige. Rasister ger sig på sårbara människor som demonstrerar på Medborgarplatsen. Två terrordåd på Norrmalm i Stockholm. ”Fotbollssupporters” hatar motståndare och domare i Allsvenskan och i knatteserien. ”Sänd hem negern”, kan pappor ropa till tioåriga fotbollsspelare. Näthatet har flyttat ut på gator och torg. Normal anständighet saknas numera inte bara på vissa delar av nätet, utan även allt oftare i det offentliga rummet på stan.

iScafé! och Läkande rum är en idé som påminner oss om vår ansvarstagande och anständiga sida som människor. Den sida hos oss som bygger tillit och öppenhet i relationer och samhälle. Många tycker om att vandra i en vacker trädgård. Eller att påta i jorden. Västkustens och Stockholms skärgård är andra platser många finner frid i. Kanske behöver vi, inte minst i stadsmiljö, även en samtalsgård här och där.

Det läkande rummet skulle bli en frizon där omsorg och tillit råder mellan människor. Kanske konferensgårdar och medborgarhus blir som samtalsgårdar även ute på landsbygden?

Om den demokrati många tar för given nu naggas i kanten. Så är iScafé!, Läkande rum och samtalsgården en idé och en plats för att utveckla oss som ansvarstagande medmänniskor och stå upp för de mänskliga rättigheterna. Det skulle kunna bygga demokratin vidare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *