Hemma hos Samutvecklarna

Att jag känner mig hemma hos Samutvecklarna beror på den värdegrund som vi har enats om. En Hederskodex som är tänkt genomsyra allas vår verksamhet, inom iS liksom livet i stort. D.v.s. ett sätt att leva.
Vi ska hålla det goda samtalet vid liv, lyssna in varandra såväl det sagda som det osagda. Vi ska vara sanningsenliga, inte rädda för att utmana oss själva och andra, erkänna våra begränsningar och vara beredda på att överskrida dem och delge omgivningen vår ändrade ståndpunkt. Väsentligt för att detta skall bära till ett bättre samhälle, vilket är syftet, är att vi visar varandra uppmärksamhet, finkänslighet och respekt.
Jag har arbetat inom många sektorer och är beredd på att hålla med Martinus om att vi idag ofta handlar i blindo på diktat av primitiva sympatier och antipatier, vilket skapar så mycket oro och konflikter. Det är motsatsen till den värdegrund vi har enats om.
Att ensam välja en annan väg än den allmänt vedertagna är givetvis både obekvämt ensamt och isolerat och leder därtill ofta inte till några omedelbara resultat. Men är vi som nu ett antal människor som bestämt oss för att stödja varandra och tillsammans trampa upp nya stigar och göra dem farbara kan våra kollektiva ansatser på sikt bli till verklighet.
Vi behöver vara många för att erövra förståelsen av helheten, många med olika kunskapsbaser, erfarenheter, intuitioner, åsikter. Det borde dock inte vara omöjligt att i dialog utifrån vår gemensamma bas, vår Hederskodex, jämsides med att vi utvecklar oss själva och vårt kollektiva medvetande, finna någon form av förenande plattform.

Eva B Ernfors

Eva B Ernfors

Eva B Ernfors, disputerad antropolog, uppväxt och boende i Stockholm.

Mitt intresse för iS! beror på dess värdegrund. Genom livet har jag som antropolog, forskare och skribent ägnat mig åt ekonomi, politik, kultur och religion/filosofi. Som antropolog har jag arbetat i olika delar av Asien. Jag är även professionell coach och Reiki Healer. Idag skriver jag på en bok. Ytterst viktigt för mig är att varannan vecka få ta hand om min 7-årige sonson.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *