Det nya Sverige

”Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för […]

Populismens drivkraft

Hänger det ihop? Kvinnoförakt, rasism och klimatförnekelse? Om nu liberalismen har gått för långt och skapat klyftor, fossilt beroende, ensamhet och psykisk ohälsa – så kanske konservatismen börjat kantra rejält […]