Jakten på mening

Många söker fotfäste i en föränderlig omvärld genom att hålla på med siffror, texter och olika digitala former, appar och strukturer. Genom att underkasta oss siffrornas och linjernas makt verkar […]

När jag känner mig maktlös

Som vit man uppvuxen i välfärdens Sverige börjar jag nu se mina förmåner hotas. Min självklara status håller på att gå förlorad. Visserligen gjorde jag inget speciellt för att förtjäna […]