Dialog eller monolog?

Monologer kan bli ett ältande och det är frestande att anta att en monolog är mer känslomässig än en dialog. För här menas med dialog ett respektfullt samtal baserat på […]