Ensamheten svider

Kvaliteten i våra relationer i västlandet verkar minska. Antalet ensamhushåll hos ”de etablerade svenskarna” ökar. Samtidigt ökar trångboddheten bland de mer nya svenskarna. Rädslan för varandra verkar öka över lag. […]

Duckar vi ?

Universum låter sig knappast förklaras med en gud eller annan central instans som styr och ställer. Naturen i sig är sammansatt och ömsesidigt beroende. Men någonstans på vägen har människan […]