Rädsla för demokrati

Idag är det få länder i världen som kan räknas in bland demokratins länder. Ändå tar många svenskar den som självklar – men utan att reflektera över vad som pågår? […]