Higgs i all ära

Men i Cerns partikelfysiska jättelaboratorium i Schweiz sker oväntade fynd i LHC – Large Hadron Collider. I nära ljusets hastighet låter forskarna partiklar kollidera. Nu skapas fotoner ur en flyktig […]

Beslutsfattande

Forskning visar att många, rent utav de flesta, beslutsfattare är för självsäkra när de ska fatta beslut. Detta blir slutsatsen av att se hur många av besluten som blir ”fel”. […]