A sitting duck?

Någon kanske ser bilden framför sig av en sjöfågel som aningslöst simmar omkring när jägaren närmar sig. Sitter vi också som lätta offer för vad som pågår? Jag tänker på […]

Hållbara affärer

Företag behöver sätta människor och samhälle i centrum för sin verksamhet. Rätt genomfört skapar det även en långsiktigt hög avkastning till aktieägarna. Många företag arbetar hårt med hållbarhetsfrågor. Men det […]

Spinners and tuners

En amerikansk författare har skojat till det och givit oss två typer av människor. ”Spinners and Tuners”. De förstnämnda är mer äventyrliga, ja smått djärva personlighetstyper som är populära rent […]