Utan tillit ännu mer populism

Världsekonomin tränger igenom allt inom civilisationen. Den påverkar alla på ett sätt eller annat. Varor och tjänster, arbete, utbildning, boende, hälsovård, trygghet och säkerhet för alla människor på vår jord. […]