Trumpismen

Jag tror att det är hög tid att acceptera att det finns en grogrund för fascism i USA, Europa och ja – även i Sverige. Intoleransen finns ofta hos äldre, […]

Mysteriet

Med utgångspunkt i Mauro Bergonzis tal … ”We can’t solve the mystery, we can only experience it” döljer sig en sanning väl värd att reflekter över. http://bit.ly/2fwEVcJ Om vi inte kan […]