Motivation

Tittar tillbaks och ser hur idéer om … motiverar och agera mot att uppnå. När motivationens källa ersatt idéer, ens tankar om, med en känsla av att redan vara där, […]

Må bra mitt i oron

Det finns onekligen skäl till oro. USA-valet är bara ett exempel på tidsandan. I Sverige verkar det som att de flesta i medelklassen fortfarande försöker undvika det uppenbara. ”så länge […]