Sluta jaga produktivitet bara för att det är mätbart, och börja istället att skapa effektiva organisationer!
Blogg

Andefattigt arbete…

i själ-lösa företag och organisationer. Samstämmig forskning visar att vi ägnar flera timmar av arbetsdagen åt att låtsasjobba. Många ägnar halva arbetstiden åt privata saker, eller ingenting. Utifrån sociologisk synvinkel […]