Blogg

Bli varse

Det är vår varseblivning som får oss att fungera i ett socialt sammanhang. Den informerar oss om viktiga saker i omgivningen och vår relation till det som händer. Men denna […]