Blogg

Möt dig själv

Att försvara och utveckla demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter och tillämpa de principerna oavsett sammanhang, andra intressen och oavsett vem som kan gynnas eller missgynnas, är att vara opartisk. Eller? […]